Gertrude B. Elion

Gertrude Belle Elion (23 Ocak 1918 - 21 Şubat 1999), Amerikan biyokimyager ve farmakolog ve 1988 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerinden birisidir. Elion çok sayıda yeni ilaç geliştirmişir. Kullandığı yenilikçi araştırma yöntemleri daha sonra AIDS ilacı olan zidovudin'in geliştirilmesine yol açmıştır. Yaşamı ve çalışmaları Elion New York'lu göçmen bir ailenin kızı olarak doğdu. Hunter College'den 1937 yılında ve New York Üniversitesi'nden 1941 yılında mezun oldu. Laboratuvar asistanı ve bir lise öğretmeni olarak çalıştı. Daha sonra Burroughs-Wellcome ilaç firmasında (şimdi GlaxoSmithKline) George H. Hitchings'in asistanı olmak için işini bıraktı. Resmi olarak hiç Ph.D. (doktora) ünvanı almamıştır. Ancak daha sonra kendisine 1989 yılında New York Politeknik Üniversitesi'nden bir fahri doktora verildi. Ayrıca kendisine 1998 yılında Harvard Üniversitesi'nden SD (bilim doktorası) verilmiştir. Brooklyn Politeknik Enstitüsü'ne (şimdi New York Politeknik Üniversitesi olarak da bilinir) katıldı, ancak mezun olmadı. ;Elion'un buluşları * 6-merkaptopürin (Purinethol), lösemi için ilk tedavi. * Azatioprin (Imuran); organ nakli'nde kullanılan ilk immunosüpresif ilaç. * Allopurinol (Zyloprim) gut için . * Primetamin (Daraprim) sıtma için . * Trimethoprim menenjit, septisemi, idrar yolu ve solunum sistemi bakteriyel enfeksiyonları için * Asiklovir (Zovirax), herpesvirüs hastalıkları için. Dış bağlantılar * Autobiography at the Nobel e-Museum * Biographical Memoirs by Mary Ellen Avery * Women of Valor exhibit on Gertrude Elion at the Jewish Women's Archive * New York Times obituary *Gertrude B. Elion, Biography of Gertrude B. Elion, Jewish Women Encyclopedia

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.