Gerzek ��Aban

İbrahim Abay

Abas (kahraman)

Abas, Yunan mitolojisinde adı geçen bir kahramandır. Denizlerin ve dünyadaki tüm suların tanrısı Poseidon ile Arethusa adlı bir nymph`in çocuklarıdır. Truva savaşına katılmıştır ve ilyada`da adı geçmektedir. Abantlar boyuna adını verdiği söylenegelmiştir....

Abay Kunanbayoğlu

Abay İbrahim Kunanbayoğlu (Kazakça Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы, Rusça: Абай Ибрагим Кунанбаев.) (10 Ağustos 1845 - 5 Temmuz 1904) bir Kazak şair, besteci ve filozofuydu. Liberal İslam'ı da temel alarak Kazak Medeniyeti'ni Avrupa ve Rus medeniyetlerine yakı...

Abas (kral)

Abas, efsanevi Argos kralı. Hypermestra ile Lynkeus`un oğulları ve Akrisios`la Proitos`un babalarıdır.

Abana

Abana, Kastamonu ilinin Karadeniz kıyısındaki bir ilçesi ve aynı ilçenin merkezi kasabadır. Kastamonu'nun deniz Karadeniz kıyısındaki beş ilçesinden biri olan Abana, ilin en fazla turist çeken ilçesidir.

Gezer Han

Gezer Han - Türk, Altay, Moğol ve Tibet efsanelerinde adı geçen söylencesel hakan. “Abay Geser” veya Geser (Keser, Kezer) Han olarak da anılır. Türk, Moğol ve Tibet, Tunguz efsane kahramanıdır. Moğol ve Tibet yönü ağır basar. Sezar, Kayzer isimleriyle ben...

Aba (anlam ayrımı)

Aba aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Selçuk Abaç

Prof. Dr. Selçuk Abaç (1946 - 2001) 1946 yılında dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 1971 yılında asistan olarak giren Abaç, 1976 yılında "Bankacılık Sistemlerinde Mevduat ve Türkiye'deki Uygulama" teziyle Türkiye'de bankacılık alanındaki i...

kıskıvrak

Kıskıvrak, yönetmenliğini Halit Refiğ'in yaptığı 1986 tarihli sinema filmi.

Abant Platformu

Abant Platformu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın desteklediği bir çalışma grubudur. Sosyal bilimleri toplumu daha mutlu kılmak için uzlaşı zemini olarak kabul eden bir düşünce kuruluşudur.Toplumda bir soruya cevap teşkil edecek ya da ihtiyacı karşılayac...