Gevher Nesibe

Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu Hükümdarlarından II. Kılıçarslan`ın kızıdır. 1204 yılında verem hastalığına yakalanarak Kayseri`de vefat etmiştir.

Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu Hükümdarlarından II. Kılıçarslan`ın kızıdır. 1204 yılında verem hastalığına yakalanarak Kayseri`de vefat etmiştir.

Darüşşifa

Vasiyeti üzerine ağabeyi Selçuklu sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1204-1206 yılları arasında Kayseri`de inşa ettirilmiş ünlü Darüşşifa Gevher Nesibe Hatun`un adı ile anılmaktadır. Darüşşifa`da ayrıca Gevher Nesibe`nin türbesi bulunmaktadır.

Anadolunun İslam dönemine ait en eski hastahanesi olan bu muhteşem bina günümüzde Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılmaktadır.

Medrese ve cami

Darüşşifa binasının bitişiğindeki 1206-1210 yılları arasında inşa ettirilmiş tıp medresesinin de yine Gevher Nesibe Hatun`un vasiyeti olması, kesin kaynaklarla doğrulanamamakla birlikte, çok güçlü bir olasılıktır. Bu medrese dünyanın ilk tıp medresesidir.

Külliye ayrıca aynı muhitte yer alan Gevher Nesibe Camii`ni de içermektedir.

Külliyenin bulunduğu Kayseri semti de Gevher Nesibe adı ile anılmaktadır. Ayrıca Erciyes Üniversitesi Hastanesi`ne onuruna Gevher Nesibe Hastanesi adı verilmiştir.

Gevher Nesibe Sultan

Gevher Nesibe, Selçuklu soyundan gelen kara kaşlı, kara gözlü, kara saçlı, ak yüzlü Türk kızı olarak resmedikmetedir. Rivayete göre, Selçuklu ordusunun komutanlarından bir sipahiye gönlünü kaptırmış, ancak Nesibe`nin ağabeyi I. Gıyaseddin Keyhüsrev bu aşka karşı çıkmıştır. Sultan sipahiyi, Kayseri`den uzak tutmanın yollarını aramış, onu muharebeden muharebeye göndermiştir. Nihayet bu savaşların birinde sipahi şehit olumuştur.

Bunu öğrenen Nesibe Hatun, üzüntüsünden vereme yakalanmış ve hasta yatağına mahkum olmuştur. Kız kardeşinin derdine doktorların çare bulamadığını öğrenen Gıyaseddin, onu ölüm döşeğinde ziyaret etmiş ve mal varlığı ile adına bir şifahane (hastane) yaptırması vasiyetini almıştır.

Vasiyet üzerine 1204 yılında hastanenin yapımına başlanır ve iki yılda bitirilir. Gıyaseddin, kız kardeşinin türbesini de hastanenin içine inşa ettirir. Gıyaseddin`den sonra Gevher Nesibe`nin diğer kardeşi İzzeddin de hastanenin doğusuna bir tıp okulu yaptırır. Bu okulun yapımına, 1210 yılında başlanmış ve dört yılda tamamlanmıştır.

Osmanlılar devrinde birkaç defa tamirden geçen darüşşifa 1890 yılına kadar kullanılmıştır. Burada akıl hastalarını müzikle tedavi eden ya da ruhlarına dinginlik veren hekimler görev yapmışlardır.

Bilgitay Gevher Nesibe Nanotıp Projesi ve Çifte Medrese

Gevher Nesibe Nanotıp Projesi Bilgitay çalışma grubu tarafından nanotıp alanında başlatılan proje Dünya`nın İlk Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Şifahanesi ve Gıyasiye Medresesi`nin kuruluşunun 800. yılı (1206 - 2006) nedeniyle Gevher Nesibe Nanotıp Projesi olarak adlandırılmıştır. Sitede Şifahane ve Medrese hakkında ayrıntılı bilgi yeralmaktadır.

1204 yılında ölenler Kayseri tarihi Anadolu Selçuklu Devleti

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Gevher Nesibe ilgili konular

 • Kayseri tarihi eserler ve turistik bilgiler

  Orta Anadolu’nun ticâret ve sanâyi merkezi, kara ile demiryollarının kavşak noktası olan Kayseri tabiî güzellikleri yanında çok zengin
 • Kayseri Çifte Medrese

  (Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi) Kayseri'de Çifte Medrese adıyla tanınan bina birbirine bitişik, açık avlulu iki yapıdan teşekkül eder.
 • Erciyes Üniversitesi

  1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kurulan üniversitenin ilk fakülteleri, 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak a
 • Nesibe Gevser Hatun

  Nesibe Gevser Hatun Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci Kılıç Arslan'ın kızı. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayıp, kardeşi Gıyaseddin Key
 • Gevher Nesibe Darüşşifası

  Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu Hükümdarlarından II. Kılıçarslan'ın kızıdır.
 • Gevher Nesibe

  Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu Hükümdarlarından II. Kılıçarslan`ın kızıdır. 1204 yılında verem hastalığına yakalanarak Kayseri`de vefa
 • Gevher Nesibe Hatun

  Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu Hükümdarlarından II. Kılıçarslan'ın kızıdır.
 • Gıyaseddin Keyhüsrev

  Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu Selçuklu Devleti`nin üç sultanının adıdır. Bunlar;
 • Hunad Hatun Külliyesi

  Hunad Hatun Külliyesi, I. Alaeddin Keykubad`ın eşi, II. Gıyaseddin Keyhüsrev`in annesi Mahperi Hunad Hatun tarafından Kayseri şehir merkezinde
 • Gevher nesibe sultan

  Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu Hükümdarlarından II. Kılıçarslan'ın kızıdır.