Geyikko��An

Geyikli, Gönen

Geyikli, Türkiye'nin Marmara bölgesinde bulunan Balıkesir ili, Gönen ilçesine bağlı ufak bir köydür.

Babasultan

Geyik Ata

Geyik Ata – Türk, Moğol ve Altay mitolojilerinde Geyik Tanrı. Değişik Türk dillerinde Keyik (Kiyik,Giyik) Ata olarak da söylenir. Sığın (Sıgun) Ata veya Bulan (Bolan) Ata ya da Puğu (Buğu) Ata tabirleri de eşanlamlı olarak kullanılır. Moğollar Eli Ecege...

Geyikli, Şalpazarı

Geyikli, Trabzon ili Şalpazarı ilçesine bağlı, kendi belediye teşkilatı olan, yerleşik bir tarih ve kültüre sahip beldedir.

Elk (anlam ayrımı)

Elk şu anlamlara gelebilir:

Geyikli

Geyikli, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

.an

.an, Hollanda Antilleri'nin İnternet Ülke Alan Kodu (ccTLD) kod harfleri. Hollanda Antilleri Üniversitesi tarafından işletilmektedir.

An

Sümer mitolojisinde ve daha sonra Asur ve Babil mitolojilerinde, Anu (aynı zamanda An) gökyüzü tanrısı, cennetin tanrısı, takımyıldızların efendisi, tanrıların kralı olarak adlandırılır ve göksel katmanların en üstünde oturur. Suç işleyenleri yargılayacak...

Alagavur

Geyikli, Trabzon ili Şalpazarı ilçesine bağlı, kendi belediye teşkilatı olan, yerleşik bir tarih ve kültüre sahip beldedir.

Children of Misisippi

Müzik grubu bilgi kutusu