Gezi yazıları türlerinin Türk ve dünya edebiyatındaki gelişimi ve önemli temsilcileri kimlerdir?

Çin'e kadar gitmiş olan Venedikli <strong>Marco Polo</strong> (1254-1324)
Arap gezgini <strong>İbni Batuta</strong> (1304-1369)
Türk edebiyatında gezi türünde eser verenlerin en önemlisi Evliya Çelebi'dir (1611-1685'ten sonra).
XVIII. yüzyılda Avrupa ile ilişkiler çoğalınca, elçilik göreviyle yabancı ülkelere giden kimseler de, gittikleri yerler üzerine, sefaretname adı verilen eserler yazmışlardır; yapılan görevin sonucunu saraya bildirmek amacıyla yazılan bu eserler de gezi yazısı niteliği göstermektedir; <strong>Yirmi sekiz Çelebi Mehmet Efendi</strong>'nin (7-1732) Paris, <strong>Ahmet Resmi Efendi</strong>'nin (7-1779) Berlin üzerine yazdıkları sefaretnameler bunların en ünlüleridir.

Yanıtlar