GEZMEK (türkçe) anlamı
1. 1 . Hava alma
2. hoş vakit geçirme vb. amaçlarla bir yere gitmek
3. seyran etmek:
4. Tek başına buralarda gezdiği hâlde aradığını bulamıyordu.- O. C. Kaygılı.
5. 2 . Bir yerde dolaşmak
6. yürümek
7. Kunduralarını çıkarır
8. satar
9. yalın ayak gezerdi.- S. F. Abasıyanık.
10. 3 . Gitmek
11. başvurmak
12. 4 . Bulunmak:
13. Şapkam burada ne geziyor?-
14. 5 . (-i)Bir yeri görüp incelemek.
15. 6 . Hasta ayağa kalkmak:
16. Oğlum iyileşti
17. yavaş yavaş gezmeye başladı.-
18. 7 . Herhangi bir biçimde gezinmek:
19. Bu giysiyle gezemem.-
20. 8 . (-i)Bir yerde gezi yapmak:
21. Geçen yaz Batı Anadolu'yu gezdik.-
22. Atasözü
23. deyim ve birleşik fiiller
gezip tozmak
GEZMEK (türkçe) anlamı
24. hava almak
25. hoş vakit geçirmek gibi bir amaçla bir yere gitmek
26. dolaşmak
27. bulunmak
28. bir yerde dolaşmak
29. yürümek
30. bir yeri görüp incelemek.
31. gitmek
32. başvurmak
33. (hasta için) ayağa kalkmak.
GEZMEK (türkçe) ingilizcesi
1. v. walk
2. wander
3. go about
4. hike
5. itinerate
6. travel
7. tour
8. visit
9. wander in
10. browse around
11. get about
12. jaunt
13. knock about
14. knock around
15. perambulate
16. peregrinate
17. promenade
18. range
19. rove
GEZMEK (türkçe) fransızcası
1. se promener
2. parcourir
3. rouler
4. se balader
GEZMEK (türkçe) almancası
1. v. belaufen
2. besichtigen
3. durchreisen
4. ergehen
5. herumgehen
6. umhergehen
7. walzen
8. ziehen
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kol Gezmek

Kol Gezmek Osmanlılar zamanında şehir ve kasabaların asayişini muhafaza maksadıyla zabıta memurlarının dolaşması. Kola çıkmak. Tanzimattan evvel sadrazamlar, yeniçeri ağaları, kaptan paşalar kola çıkarlar, yolsuz hareketi görülenleri cezalandırırlardı. Tanzimattan sonra ...

Entropy

Entropy , Buffy the Vampire Slayer'ın 6. sezonunun on sekizinci bölümüdür.

Gad

Gad (Beni İsrail) - İsrailoğulları'nın atalarından, Yakup'un on iki oğlundan biri. Gad kabilesi - Gad (Beni İsrail)'in soyundan gelen On iki İsrail kabilesinden biri.

Hack

Hacker ( hacker ) ya da bilgisayar korsanı, şahsî bilgisayarlara veya çeşitli kurum ve kuruluşlara ait bilgisayarlara ve ağlara izinsiz olarak giriş yapan kişi. Daha geniş ve tarihsel bir ifade ile, elektronik veya mekanik otomat sistemlerine girilmesi gereken bilgi, jeton gibi doğru ...

Hamburg

Hamburg Almanya'nın ikinci büyük şehridir ve kendi başına ayrı bir eyâleti oluşturur. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki en büyük 7. metropoldür. Almanya'nın dünyaya açılan kapısı da denilen kent, Almanya'nın en büyük limanına da sahiptir. Hamburgerin ismi de bu şehirden ...