Giresun Dağları

Giresun Dağları, Kuzey Anadolu Dağları`nın Kıyı dağları kesiminde Gümüşhane ve Canik Dağları arasında uzanan kısmı.

Giresun Dağları, Kuzey Anadolu Dağları`nın Kıyı dağları kesiminde Gümüşhane ve Canik Dağları arasında uzanan kısmı.

Karadeniz kıyısına doğru Gelevera, Yağlıdere, Aksu gibi akarsularla yarılan bir yamaçla yavaş yavaş iner.Güneyde Kelkit Vadisi`ne bakan yamaçları daha diktir. Doğuda Alucra Dağları`nda 3.200 m`ye kadar yükselir, batıda en yüksek tepesi Karagöl Yaylası`na hakim 3.095 rakımlı tepedir.

dağ-taslak


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Giresun Dağları ilgili konular

 • Giresun coğrafi bilgiler

  Fizikî Yapı Giresun, Doğu Karadeniz dağlarının uzantısı olan Giresun Dağları üzerinde yer alır. Yüzölçümünün % 94’ü dağlar v
 • Gümüşhane coğrafi bilgiler

  Gümüşhâne arâzisi çok engebelidir. Akarsuları bol, dağlık bir bölgedir. Yüzölçümünün% 71’i dağlık, % 29’u yayladır.
 • Ordu coğrafi bilgiler

  Ordu il toprakları çok dağlıktır. Ovalarının miktarı sadece % 0,5’tir. % 83,5 dağlık ve % 16’sı platolardan meydana gelir.
 • Canik Dağları

  Canik Dağları Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde Kızılırmak’ın aşağı kesimiyle Ordu yakınındaki Melet yarma vâdisi arasında uzanan da
 • Doğu Karadeniz Dağları

  Doğu Karadeniz Dağları Karadeniz’e paralel iki sıra halindeki dağlar: Kıyı dağları, İç sıralar. Kıyı dağları doğudan batıya doğru
 • Türkiye'nin dağları

  Türkiye'deki dağların yükselti sıralaması:
 • Giresun Dağları

  Giresun Dağları, Kuzey Anadolu Dağları`nın Kıyı dağları kesiminde Gümüşhane ve Canik Dağları arasında uzanan kısmı.
 • Verçenik Dağı

  Verçenik Dağı (Üçdoruk), Kuzey Anadolu Dağları`nın Doğu Karadeniz Bölümü`nde 3.709 m yüksekliğinde dağ. Doğu Karadeniz Dağları`ndaki
 • Türkiye'nin Jeolojik Yapısı ve Jeomorfolojik Özellikleri

  Türkiye kuzey yarım küresinde ortalama bir mevkide eski dünya karalarının birbirlerine en çok yaklaştıklarıkesimde Asyanın batısında yer
 • Kelkit Vadisi

  Giresun dağlarının güney yamaçlarından başlayan vadi, Canik ve Giresun Dağları ile Otlukbeli ve Köse Dağları arasında batı yönünde uza