girişimcilik

girişimci olma durumu. ekonomide serbest pazar yanlısı düşünce.

girişimcilik

Türkçe girişimcilik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. entrepreneurship, quality of being enterprising and full of initiative

Yanıtlar