glasnost

Mihail Sergeyevic Gorbaçov tarafından 1985'ten itibaren yavaş yavaş ve 1987'den itibaren tum hiziyla uygulanmiş "şeffaflik" politikasi.glasnost, bir anlamda fikir ve ifade ozgurluklerinin bir birle$kesi olarak gorulebilir. bu politikadaki amac, ozellikle cernobil faciasi sonrasi ya$anan infialin ardindan sovyet toplumunda devlete ve yoneticilere kar$i guven duyulmasina araci olmak, ve gorbacov'un naif ama iyiniyetli sosyalizm anlayi$ina gore, artik sosyalizmi kangren eden birtakim uygulamalarin ...

GLASNOST (türkçe) anlamı
Açıklık politikası.
GLASNOST (türkçe) anlamı
1. rus. sscb'de m. gorbaçov'un uyguladığı açıklık politikası ve ilkesi.
1. n. policy of liberalization that was established by Gorbachev in the Soviet Union during the 1980sn. Glasnost
2. policy of liberalization that was established by Gorbachev in the Soviet Union during the 1980sn. Glasnost
policy of liberalization that was established by Gorbachev in the Soviet Union during the 1980s,
GLASNOST (türkçe) ingilizcesi
3. [Glasnost]n. policy of liberalization that was established by Gorbachev in the Soviet Union during the 1980sn. Glasnost
4. policy of liberalization that was established by Gorbachev in the Soviet Union during the 1980sn. Glasnost
policy of liberalization that was established by Gorbachev in the Soviet Union during the 1980s,
glasnost (almanca) ingilizcesi
5. n. policy of liberalization that was established by Gorbachev in the Soviet Union during the 1980s,
glasnost (ingilizce) fransızcası
1. n. Glasnost
2. politique de libéralisation établie par M. Gorbatchev vers les années de 1980 en ex-URSS (marquant un changement d'orientation soit perestroïka)
glasnost (ingilizce) almancası
1. n. Glasnost
2. offene Politik von Michail Gorbatchov in der Sovietunion während der 1980er eingeführt
glasnost (ingilizce) ispanyolcası
1. s. política de liberación establecida por Gorbachov en la Unión Soviética durante los años 80
glasnost (ingilizce) portekizcesi
1. s. Glasnost
2. política de liberalização e abertura implementada por Mikhail Gorbachev (1931- ) na antiga União Soviética nos anos 80

Glasnost hakkında detaylı bilgi

Mihail Sergeyevic Gorbaçov tarafından 1985'ten itibaren yavaş yavaş ve 1987'den itibaren tum hiziyla uygulanmiş "şeffaflik" politikasi.

glasnost, bir anlamda fikir ve ifade ozgurluklerinin bir birle$kesi olarak gorulebilir. bu politikadaki amac, ozellikle cernobil faciasi sonrasi ya$anan infialin ardindan sovyet toplumunda devlete ve yoneticilere kar$i guven duyulmasina araci olmak, ve gorbacov'un naif ama iyiniyetli sosyalizm anlayi$ina gore, artik sosyalizmi kangren eden birtakim uygulamalarin sona erdirilmesi $artti ve bu, ancak toplumun her duzeyinin katilabilecegi, herkese soz hakki taninacak olan bir tarti$ma ortaminda ve ortamiyla mumkun olabilirdi.

gorbacov, bu hamle ile hem toplumu kendi arkasina alarak yurii andropov'dan sonra ba$a gecmesini engelleyen ve cernenko'yu genel sekreterlige getiren ortodoks sscb komunist partisi uyelerinden kurtulabilmek, hem de gercekten tikanmi$ ve ucuncu endustri devrimini nasil kar$ilayacagini bilemeyen sosyalist bloga bir ciki$ yolu bulabilmektir.

glasnost'tan sonra ba$latilan ve ko$ut olarak yurutulmesi gereken perestroika politikasi ba$arisiz olup da siyasi ve sosyal ozgurlukler ekonomide uretim ile kar$ilik bulamayinca, glasnost bu kez tersine donen ve gorbacov'u (aslen duzgun okunu$uyla garbaçov'u) agustos darbesi'nden medet ummaya iten ve hem gorby'nin hem sscb'nin sonunu hazirlayan etken de olmu$tur.

Kaynak: Vikipedi

Şarkı Sözleri

Manic Street Preachers tarafından söylenen glasnost adlı şarkının sözleri.

when did life get so, get so complicated
when did time start, start accelerating
make life slower
stop life growing

if we can still fall in love
if we can still fall in love
embrace with us - make your own glasnost

and in defeat, cling to these words so clear
humiliations not easily understood
onto the future
such messages are burned

if we can still fall in love
if we can still fall in love
embrace with us - make your own glasnost

if we can still fall in love
if we can still fall in love
embrace with us - make your own glasnost

if we can still fall in love
if we can still fall in love
embrace with us - make your own glasnost
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kolhoz

Eski Sovyet Rusya’daki kollektif tarım çiftlikleri. Sovyetlerde, entegre bir nitelik taşıyan tarım çiftlikleri (su deposu, gübre ve makina depoları, kollektif hayvan alımları, sosyal tesisleri) 1917 komünist ihtilâlinden sonra kurulmuştur. İhtilâlin kazanılması ile zirâat ...

Bulgaristan

Bulgaristan (Bulgarca: България, Bılgariya), Güneydoğu Avrupa'da, Balkan Yarımadası'nda ülke. Batıda Sırbistan ve Makedonya Cumhuriyeti, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan ve Türkiye ile çevrilidir.

Kazakistan

Kazakistan, Orta Asya ve Doğu Avrupa’daki bağımsız devlet. 2.727.300 km2 yüz ölçümü ile (Batı Avrupa'nın yüz ölçümü kadar) dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesidir. Müslüman ülkelerin ve Türk devletlerinin yüz ölçümü bakımından en büyüğü, doğal kaynaklar ...

Rusya

Rusya Federasyonu dünyanın en büyük ülkelerinden biri. Kuzeyinde Kuzey Kutup Denizi; doğusunda Pasifik Okyanus; batısında Estonya, Litvanya, Beyaz Rusya, Letonya, Ukrayna, Moldavya, Baltık Denizi; güneyinde Kazakistan, Moğolistan, Çin, Gürcistan, Azerbeycan, Hazar Denizi, Kuzey Kore, ...

Samizdat

Samizdat (Rusça: Самиздат) Sovyet bloğu ülkelerde kaçak yayınlar ve bu yayınların el altından dağıtılmasıdır. Kopyalar kısa bir sürede yapılır ve kopyayı alanlarda kopyalamaya başlarlardı. Çoğunlukla el yazısı ya da daktilo yazısı olurdu.

Azerbaycan

Azerbaycan resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti (Azericesi: Azərbaycan Respublikası), Güney Kafkasya'da bir devlet. Kuzeyde Rusya, kuzey batıda Gürcistan, güney batıda Ermenistan, güneyde İran ve güney batıda Türkiye (Nahcivan sınırı) ile komşudur. Doğu sınırını Hazar ...

Moğolistan

Moğolistan, Orta Asya ile Doğu Asya arasında yer alan bir ülkedir. Rusya Federasyonu ve Çin arasında yer almaktadır. Kuzeyinde Rusya Federasyonu'na bağlı özerk cumhuriyet ve bölgeler yer alır. Bunlar Altay, Hakas ve Tuva Özerk Cumhuriyetleri ile Buryat Özerk Bölgesi 'dir. Güneyinde ...

Kızıl Ordu

Kızıl Ordu, S.S.C.B.'nin ordusudur. Adının ''Kızıl'' olması, komünist rejimi korumasından dolayıdır. II. Dünya Savaşı'nda içine bütün halkı alarak ülkeyi Alman işgalinden kurtarmış ve ülkenin toparlanmasına yardım etmiştir. S.S.C.B.'nin 1991'deki yıkılışına kadar ...

Abdurrahman Avtorhan

Siyasi bilimler profesörü, yazar. 1908 yılında Çeçen Cumhuriyeti'nde Grozni'de doğdu. Stalin zorbalığına karşı cephe alan binlerce Kafkasya'lı gibi o da İkinci Dünya Savaşı yıllarında yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Savaş sırasında Berlin'de "Kuzey Kafkasya Milli Komitesi" ...

Ahmet Nuri

Ahmet Nuri Tsağo, eğitimci ve yazar. Büyük Çerkes sürgününde önce Balkanlar'a, sonra da Suriye'ye sürülerek Golan yöresinde yerleşmiş olan bir ailenin çocuğudur. 1888 yılında Kuneytra kasabasında doğdu. Babasının adı Aytek'dir. İlk öğrenimini Kuneytra'da, orta öğrenimini ...

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, 1991 yılına kadar Sovyetler Birliği (SSCB) olarak bilinen, şu anki devamı Rusya Federasyonu olan bir Avrasya ülkesidir. Başkenti Moskova'dır. Yüzölçümü 22.402.200 km²'ydi, ki bu da Dünyadaki en geniş yüzölçümüne sahip ülke olmasını ...

Azerbaycan Tarihi

Azerbaycan, tarih sahnesinde M.Ö. 6. asırdan itibaren görülmeye başlar. Jeopolitik durumu itibariyle, devamlı istilalara uğramış ve çeşitli devletlerin hakimiyeti altında kalmıştır. Bu bölgede kurulan ilk devlet, Ahameni Komutanı Sahrap Atropates'in temellerini attığı ...

Kazakistan Tarihi

Kazakların tarih sahnesine çıkışları 15. asra rastlar. Şeybani Hükümdarı Ebü'l-Hayr zamanında bozkır bölgesinde yaşayan Türk kabileleri, aynı sülaleden Barak Hanın oğulları Canıbek ile Kerey'in idaresinde doğuya göç ederek Çağatay Hanlığı topraklarını kendilerine ...

Kronoloji - Dünya Tarihi

M.Ö. 8500-7000, Ortadoğu'da çiftçiliğe geçişM.