gliserol

Gliserol, Propantiriol -1, 2, 3'ün yaygın adıdır.

GLISEROL (türkçe) ingilizcesi
1. glycerol

Gliserol hakkında detaylı bilgi

Gliserol, Propantiriol -1, 2, 3'ün yaygın adıdır.

Eczacılıkta kullanılan biçimine tıbbi gliserin adı verilen gliserol, hafifçe tatlı, zehirleyici olmayan bir sıvıdır. Su ve alkolle karışır; asetonda çözünür. Yağlı maddelerin sabunlaştırılmasıyla elde edilen gliserol, bir trihidrik alkoldür; yani herbiri farklı bir karbon atomuna bağlı üç hidroksil grubu (OH) içerir. Tıbbi gliserin şeker hastalığında şeker olarak ayrıca dıştan deriye uygulanan merhemlerle ve kabızlıkta fitil olarak kullanılır. Gliserolün öbür kullanımları arasında patlayıcı madde yapımı, sanayi çözücüleri üretimi sayılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gliserol Nükleik Asit

Gliserol nükleik asit (GNA) omurgasının bütünlüğünde farklılık gösteren, DNA veya RNA'ya benzeyen bir polimerdir. Doğada bulunmamaktadır.

Glukoz

Basit bir şeker (veya monosakkarit) olan glukoz (veya glikoz veya glükoz) yaşam için en önemli karbonhidratlardan biridir. Hücreler onu bir enerji kaynağı ve metabolik reaksiyonlarda bir ara ürün olarak kullanırlar.

Yağ

Lipit, hem bitki hem de hayvan hücrelerinde yedek madde olarak depolanan maddeler.

Yağ Asidi

yağ asidi, genelde uzun, alifatik kuyruklu bir karboksilik asittir. Uzun karboksilik yağ asitlerinden 4 karbonlu (butirik asit)ve daha uzun zincirlileri yağ asidi olarak sayılır; doğal yağları (trigliseritleri) oluşturan yağ asitlerinden söz ederken ise bunların en az 8 karbonlu olduğu ...

Hazım

Hazım Alm. Verdauung (f), Fr. Digestion (f), İng. Digestion. Vücuda karmaşık yapıda alınan besinleri, emilebilecek ve vücut dokularında kullanılabilecek hale getirme işlemi. Besinlerde karbonhidratlar, proteinler ve yağlar olmak üzere üç ana gıda çeşidi bulunur. Vitaminler ve ...

Antifriz

ANTİFRİZ Alm. Frostschutz, mittel (n), Fr. Antigel, İng. Antifreeze. Bir motorun soğutma suyuna katılan bir madde. Suyun donma sıcaklığını düşürüp, motorun soğuk havalarda zarar görmesini önlemek gayesiyle katılır. Bazan başka bir sıvının donma sıcaklığını düşüren bir ...

Arkea

Arkeler, Arkea (Yunanca αρχαία, "eskiler" 'den türetme; tekil olarak Arkaeum, Arkaean, veya Arkaeon), veya Arkebakteriler, canlı organizmaların bir ana bölümüdür.

Gliserit

Gliseritler, daha doğru adlandırmasıyla asilgliseroller, gliserol ve yağ asitlerinden oluşan esterlerdir.

Lipit

Lipit, hem bitki hem de hayvan hücrelerinde yedek madde olarak depolanan maddeler.

Tatlandırıcı

Günlük yaşamda kullandığımız şekerin yerini almak üzere üretilen , aynı miktardaki şekerden daha tatlı olan ve daha az enerji içeren kimyasal maddelerdir. Kullanımlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında olumlu ve olumsuz farklı görüşler vardır. Çağlar ...

Yağ Asitleri

Kimya ve biyokimyada, yağ asidi, genelde uzun, alifatik kuyruklu bir karboksilik asittir. Uzun karboksilik yağ asitlerinden 4 karbonlu (butirik asit)ve daha uzun zincirlileri yağ asidi olarak sayılır; doğal yağları (trigliseritleri) oluşturan yağ asitlerinden söz ederken ise bunların en ...

Biyotransformasyon

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜYÜKSEK LİSANS TEZİBİYOTRANSFORMASYON ile 3-METİL BÜTANOLDEN 3-METİL BÜTİRİK ASİT ÜRETİMİNursel GÜLSOYKİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALIANKARA2000Her hakkı saklıdır ÖZETYüksek Lisans TeziBİYOTRANSFORMASYON ile ...

Trigliserit

Trigliserit (triasilgliserol veya triasilgliserit olarak da bilinir) gliserol (gliserin) ve üç yağ asidinden oluşan bir esterdir. Bitkisel ve hayvansal yağların ana bileşenidir.