gliserol

Gliserol, Propantiriol -1, 2, 3'ün yaygın adıdır.

GLISEROL (türkçe) ingilizcesi
1. glycerol

Gliserol hakkında bilgiler

Gliserol, Propantiriol -1, 2, 3'ün yaygın adıdır.

Eczacılıkta kullanılan biçimine tıbbi gliserin adı verilen gliserol, hafifçe tatlı, zehirleyici olmayan bir sıvıdır. Su ve alkolle karışır; asetonda çözünür. Yağlı maddelerin sabunlaştırılmasıyla elde edilen gliserol, bir trihidrik alkoldür; yani herbiri farklı bir karbon atomuna bağlı üç hidroksil grubu (OH) içerir. Tıbbi gliserin şeker hastalığında şeker olarak ayrıca dıştan deriye uygulanan merhemlerle ve kabızlıkta fitil olarak kullanılır. Gliserolün öbür kullanımları arasında patlayıcı madde yapımı, sanayi çözücüleri üretimi sayılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gliserol Nükleik Asit

Gliserol nükleik asit (GNA) omurgasının bütünlüğünde farklılık gösteren, DNA veya RNA'ya benzeyen bir polimerdir. Doğada bulunmamaktadır.

Glukoz

Basit bir şeker (veya monosakkarit) olan glukoz (veya glikoz veya glükoz) yaşam için en önemli karbonhidratlardan biridir. Hücreler onu bir enerji kaynağı ve metabolik reaksiyonlarda bir ara ürün olarak kullanırlar.

Yağ

Lipit, hem bitki hem de hayvan hücrelerinde yedek madde olarak depolanan maddeler.

Yağ Asidi

yağ asidi, genelde uzun, alifatik kuyruklu bir karboksilik asittir. Uzun karboksilik yağ asitlerinden 4 karbonlu (butirik asit)ve daha uzun zincirlileri yağ asidi olarak sayılır; doğal yağları (trigliseritleri) oluşturan yağ asitlerinden söz ederken ise bunların en az 8 karbonlu olduğu ...

Hazım

Hazım Alm. Verdauung (f), Fr. Digestion (f), İng. Digestion. Vücuda karmaşık yapıda alınan besinleri, emilebilecek ve vücut dokularında kullanılabilecek hale getirme işlemi. Besinlerde karbonhidratlar, proteinler ve yağlar olmak üzere üç ana gıda çeşidi bulunur. Vitaminler ve ...

Antifriz

ANTİFRİZ Alm. Frostschutz, mittel (n), Fr. Antigel, İng. Antifreeze. Bir motorun soğutma suyuna katılan bir madde. Suyun donma sıcaklığını düşürüp, motorun soğuk havalarda zarar görmesini önlemek gayesiyle katılır. Bazan başka bir sıvının donma sıcaklığını düşüren bir ...