Gliserol Nükleik Asit

Gliserol nükleik asit (GNA) omurgasının bütünlüğünde farklılık gösteren, DNA veya RNA'ya benzeyen bir polimerdir. Doğada bulunmamaktadır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Gliserol Nükleik Asit ilgili konular

 • Nükleik asit

  Nükleik asitler, genetik bilginin saklanması; replikasyonu (çoğaltılması); rekombinasyonu (genetik çeşitliliği); trasmisyonu (aktarılması)
 • Nükleik asitler

  Nükleik asitler insan, hayvan, bitki, mikroorganizma ve virüs gibi bütün canlılarda bulunan ve kalıtsal özelliklerin nesilden nesile taşınmas
 • Genetik malzeme

  Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden oluşmuş polimerlerdir. En yaygın nükleik asitler deoks
 • Genetik materyal

  Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden oluşmuş polimerlerdir. En yaygın nükleik asitler deoks
 • Kalıtsal materyal

  Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye Cumhuriyeti'nin posta örgütüdür.
 • Anlam (moleküler biyoloji)

  anlam, DNA ve RNA gibi nükleik asit moleküllerinde bulunan bilginin yönünün (polaritesinin) başka nükleik asitlerle karşılaştırılmasında
 • Bakulovirüs

  Bakulovirüsler böcek patojeni virüsler arasında en yaygın olan ve üzerinde en çok çalışılan virüs familyasını oluşturmaktadır. Bütün
 • Gliserol Nükleik Asit

  Gliserol nükleik asit (GNA) omurgasının bütünlüğünde farklılık gösteren, DNA veya RNA'ya benzeyen bir polimerdir. Doğada bulunmamaktadır.
 • Nükleik asit melezleme yöntemleri

  Nükleik asit melezleme yöntemleri, rekombinant DNA teknolojisinde konak hücrelerden rDNA'yı alanların doğrudan bu DNA varlığının saptanması
 • Nükleik asit hibritleşmesi

  Nükleik asit hibritleşmesi; birbirine eşlenik iki adet tek sarmal nükleik asit dizisinin çift sarmallı tek bir yapı haline gelmesi işlemidir.