Globulin

Kısaca: Globulin ya da Globülin, molekül ağırlığı yüksek bir protein. Sodyum klorür, sodyum sülfat, magnezyum sülfat gibi elektrolit ihtiva eden, zayıf tuzlu solüsyonlarda çözünür. Suda zorlukla erir veya erimez. Suda hiç erimeyen globülin fraksiyonuna ``öglobülin`` (gerçek globülin) az oranda suda eriyen fraksiyonuna da ``psödoglobülin`` (yalancı globülin) denir. ...devamı ☟

Globulin ya da Globülin, molekül ağırlığı yüksek bir protein. Sodyum klorür, sodyum sülfat, magnezyum sülfat gibi elektrolit ihtiva eden, zayıf tuzlu solüsyonlarda çözünür. Suda zorlukla erir veya erimez. Suda hiç erimeyen globülin fraksiyonuna ``öglobülin`` (gerçek globülin) az oranda suda eriyen fraksiyonuna da ``psödoglobülin`` (yalancı globülin) denir.

Globülinler ultrasantrifüj ve elektro forez gibi metodlar ile incelendiğinde, alfa, beta ve gama denilen bölümlerine ayrılır. Bu fraksiyonların birbirine oranı organizmanın durumuna göre değişir. Hastalıklara ve hastalıkların çeşidine göre bu oran büyür veya küçülür.

Yumurtada ve sütte de bulunan globülinler, kanda litrede 32 gr kadar mevcuttur. Yumurtada ``ovoglobülin`` denilen globülinler vardır. Hayatımızda önemli rol oynarlar: Antikorlar, gama globülin fraksiyonudur ve bağışıklılığı sağlarlar. Kızıl, kızamık, çocuk felci, karaciğer iltihabı gibi hastalıkların tedavisinde bu hastalığa özel globülinler bir başka canlıda üretilerek hastaya verilir (serum olarak).

Kaynaklar

Vikipedi

Globulin

1. anlamı i., biyoloji, kimya globulin.
2. anlamı globülin.

Globulin

Globulin İngilizce anlamı ve tanımı

Globulin anlamları

  1. (noun) An albuminous body, insoluble in water, but soluble in dilute solutions of salt. It is present in the red blood corpuscles united with haematin to form haemoglobin. It is also found in the crystalline lens of the eye, and in blood serum, and is sometimes called crystallin. In the plural the word is applied to a group of proteid substances such as vitellin, myosin, fibrinogen, etc., all insoluble in water, but soluble in dilute salt solutions.

Globulin tanım:

Kelime: glob·u·lin
Söyleniş: 'glä-by&-l&n
İşlev: noun
: any of a class of simple proteins (as myosin) that are insoluble in pure water but are soluble in dilute salt solutions and that occur widely in plant and animal tissues -- compare ALPHA GLOBULIN, BETA GLOBULIN, GAMMA GLOBULIN

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Properdin
3 yıl önce

bir protein. Properdin, insan ve bazı hayvanların serumunda bulunan bir globulin (proteini). Bağışıklık sistemine yardımcı etkisi olduğu kanıtlanmıştır;...

Properdin, Bakteri, Bağışıklık sistemi, Protein, Serum, Tıp, Virüs
Kortizol
3 yıl önce

bağlı durumdadır; bunlar başlıca kortikosteroid bağlayan globulin (corticosteroid binding globulin, CBG) ve albümindir. Yalnızca serbest kortizol alıcılarca...

Kortizol, Addison hastalığı, Albümin, Alerji, Amino asit, Antagonist, Bağışıklık sistemi, CAS kayıt numarası, Deri, Egzama, Enflamasyon
Burun
3 yıl önce

salgı hafif asit özellikte olduğu gibi, içinde “îmmün globulin A” (IgA) denilen bir bağışıklık globulini (antikor) taşır. Sümüğün gerek hafif asit oluşu ve...

Burun, Alın, Burun (organ), Deniz, Kara, Organ, Solunum, Dudak, Anlam ayrım
Kromozom 17 (insan)
3 yıl önce

1 PMP22: periferal myelin protein 22 SHBG: Cinsiyet hormonu bağlayıcı globulin TP53: tümör protein p53 (Li-Fraumeni sendromu) USH1G: Usher sendromu 1G...

Molekül
3 yıl önce

2 oksijen atomundan oluşur. Diğer taraftan bir kan proteini olan gamma globulin 1996 sayıda atomdan oluşmakla birlikte sadece 4 çeşit farklı atom içerir;...

Molekül, Asal gazlar, Fizik, Kimya, Taslak, Kinetik teori, Tekatomlu molekül, Kimyasal özellik, Çok atomlu iyon, Kimyasal bileşim, Kimyasal madde
Hemoglobin
3 yıl önce

ise polisitemi denir. Hemoglobinin prostetik grubu hem, proteiniyse globulindir. Hemoglobin, bir oligometaloproteindir. Yapısında 4 hem halkası olduğundan...

Hemoglobin, Anemi, Demir, Eritrosit, Hem, Karbondioksit, Kemik iliği, Oksijen, Protein, Proton, Retikülosit
Anjiyotensin
3 yıl önce

böbreklerden salgılanan renin enziminin, plazma proteinlerinden alfa-2 globulinde bulunan anjiyotensinojen üzerine etkisi sonucu oluşan, güçlü damar daraltıcı...

Arne Tiselius
6 yıl önce

070168.000245. PMID 4875715.  Putnam FW (1993). "Alpha-, beta-, gamma-globulin—Arne Tiselius and the advent of electrophoresis". Perspectives in Biology...