Göktürk yazıtlarının din, siyaset ve tarih açısından önemi nedir? Neden önemlidir?...