göktürk yazıtlarının türk tarihi açısından önemi hakkında bilgi...