Golgi Aygıtı

Kısaca: Golgi aygıtı, zarımsı tüp ve keseciklerin biraraya gelmesiyle meydana gelir. Genellikle çekirdeğe yakındır. Bilhassa aktif salgı yapan bez hücrelerinde göze çarpar. Asıl görevinin hücrenin salgıladığı proteinleri depolamak olduğuna inanılmaktadır. Paketleme ve salgı görevi yapar. ...devamı ☟

Golgi aygıtı
Golgi AygıtıGolgi aygıtı, akciğer hücresindeki golgi aygıtı
Golgi aygıtı, akciğer hücresindeki golgi aygıtı
Golgi aygıtı, zarımsı tüp ve keseciklerin biraraya gelmesiyle meydana gelir. Genellikle çekirdeğe yakındır. Bilhassa aktif salgı yapan bez hücrelerinde göze çarpar. Asıl görevinin hücrenin salgıladığı proteinleri depolamak olduğuna inanılmaktadır. Paketleme ve salgı görevi yapar. Salgı bezlerinin hücrelerinde sayıları daha fazladır. Örnegin; ter bezlerinden ter, bunlar gibi örnekler. Golgi aygıtı büyük çalışmalar sonucu bulunmuştur. Açığa çıkan enerji burada ATP şekline çevrilir. Enerji üretir oksijenli solunum yapar. Enerji üretmekte kullanılır.hücre dışında salgı yapmak.Organel adını 1906′da Nobel Fizyoloji ya da Tıp Ödülü’nü alan İtalyan hücre bilimci Camillo Golgi’den alır. Yapı olarak düz endoplazmik retikuluma benzer. Daha çok salgı yapan hücrelerde gözlenir. İpek böceğinin salgı bezlerindeki hücrelerde çok gelişmiştir. Lipoproteinlerin ve karbon hidratların sentezlenmesinde, proteinlerin paketlenmesinde görev alır.

Yapısı

Ortası düz-üst üste yığılmış ve uçları şişkin- zar kabarcıklarından oluşmuş bir zar sistemidir. Olgun sperm ve eritrositler hariç tüm ökaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunan bir tip hücre organelidir. Hücrenin salgı ürünlerinin oluşturulduğu organeldir.

Görevleri: 1-Çeşitli maddelerin oluşum merkezidir 2-Hücrede, membran paketciklerinin oluşumu ve salgılanmasında rol oynar. 3-Endoplazmik redikulumla entegreli çalışır. 4-Protenleri hürede kullanılmak üzere değiştirir.

Örnek cümle: Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir.

Granülsüz endoplazmik retikuluma benzer, yani üzerinde ribozom yoktur. Golgi aygıtı, salgı yapan hücrelerde ve sinir hücrelerinde iyi gelişmiştir. Alyuvar ,sperm ve bakteri gibi hücrelerde bulunmaz. Golgi aygıtı lizozomların zarını oluşturur.Hayvan hücresi yapısı
Hayvan hücresi yapısı
Maddelerin hücre dışına taşınmasını sağlar. Endolazmik retikulumdan oluşan kesecikler topluluğudur. Üst üste dizilmiş yassı keselerden oluşur.. Golgi aygıtı, lipoprotein, glikoprotein, mukus ve bitkilerde selüloz gibi maddelerin üretilip, salgılanmasını sağlar. Hücre zarı yapımında zar fabrikası gibi çalışır. Gerektiği zaman yağları depolar. Uzun zaman pek önemli bir organel olmadığı gerekçesiyle dikkate alınmayan golgi aygıtı; son zamanlarda hücre zarının özgüllüğünü saptamada önemli görev alması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Golgi aygıtının bozulması, salgıların azalmasına neden olur. Örneğin,tükürük bezinden salgılanan tükürüğün azalmasında golgi aygıtı etkilidir. Tükürüğün azalması ağzın kurumasına neden olur.

Ayrıca bakınızBu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Golgi aygıtı Resimleri

Golgi
1 hafta önce

Golgi şu anlamlara gelebilir: Camillo Golgi (1843-1926), İtalyan fizikçi Golgi aygıtı, Golgi organeli veya Golgi kompleksi Golgi tendon organı Golgi yöntemi...

Lizozom
2 hafta önce

Lizozomlar, hücre içinde Golgi aygıtına çok yakın bölgede granüller biçiminde belirir ve birim zarla kuşatılır, çünkü enzimleri Golgi aygıtı tarafından üretilir...

Lizozom, Endoplazmik retikulum, Enzim, Eritrosit, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği, Kamçı, Kloroplast
Endoplazmik retikulum
2 hafta önce

yani kofullar arasında kalan alanı doldurur. Endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı ve lizozomun oluşturduğu yapıya endoplazmik vakuol sistemi adı verilir...

Elektron mikroskobu, Golgi aygıtı, Granüllü endoplazmik retikulum, Granülsüz endoplazmik retikulum, Hücre, Hücre duvarı, Hücre zarı, Hücre çekirdeği, Kamçı, Kloroplast, Hücre bölümleri
Diktiyozom
1 hafta önce

Diktiyozomlar lipit, holoprotein ve nükleoproteinlerden oluşur. Diktiyozomlu golgi aygıtı tekhücreli hayvanlarda, ilkel bitkilerde, omurgasızların doku hücrelerinde...

Diktiyozom, Bitki, Boya, Doku, Elektron mikroskobu, Eşey hücresi, Fransızca, Golgi aygıtı, Hayvan, Hücre, Lipit
Akrozom
2 hafta önce

kısmıdır. Baş kısmındaki çekirdeğin hemen üstünde yer alır. İçerisinde golgi aygıtı ve lizozom gibi organelleri bolca ihtiva eder. Ayrıca, içerdiği enzimler...

Akrozom, Akrozom
Telofaz
2 hafta önce

sonucunda bir çekirdekli diploit hücreden iki çekirdekli diploit hücre oluşur. Mitozun son evresidir. Golgi aygıtı bu evrede ve sitokinezde oldukça aktiftir....

Telofaz, Diploit, Golgi aygıtı, Hücre, Hücre bölünmesi, Kromozom, Mayoz, Mitoz, Profaz, Sentrozom, Sitokinez
Hücre
2 hafta önce

organeller şunlardır: endoplazmik retikulum mitokondri lizozom ribozom golgi aygıtı plastitler kloroplast koful sentrozom Hücre çekirdeği yani Nükleus, tanecikli...

Hücre, Tek hücreli canlılar, Prokaryot, Protein, Ribozom, Hücre çeperi, Mitokondri, Enerji, Plastit, ATP, Sitoplazma, Madde, Sentriyol, Endositoz, Ekzositoz, Hücre bölünmesi, çeşitleri, nelerdir, nedir
Protozoa
2 hafta önce

çekirdek taşırlar. Organel olarak çekirdek, endoplazmik retikulum, ribozom, golgi aygıtı, mitokondri, lizozom, peroksizom, mikrotübüller ve filamentler bulundurular...

Protozoa, Altalem, Altsınıf, Amoebozoa, Bakteri, Bilimsel sınıflandırma, Birhücrelilerde üreme, Bitki, Canlı, Ciliata, Ciliophora