Gostun

Gostun, Bulgaristan'da iki yıl boyunca naiplik yapan Ermi uruğuna mensup devlet yöneticisidir. Kubrat'ın İstanbul'a gidişinden dönüşüne kadarki süreçte yani 603-605 arasında Büyük Bulgar Hanlığı'nda naiplik yaptığı sanılmaktadır. Naipliği süresince, bağımsız bir han gibi davranmaktan ziyade konumu Avarları temsil eden bir derebeyi yönetimini sürdürmektedir.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.