Gotlar'ın konuştuğu, Hint-Avrupa Dilleri'nden Germen dili. Almanca'nın köklerini oluşturmuştur. 16.yy.'da Avusturya'nın İstanbul'a gelen elçisi Kırım'a gitmiş. Burada Kırım Türkleri'nin yanında yaşayan bir halkın dilinin Avusturya'nın dili olan Almanca'ya çok benzeyen bir dil olduğunu ortaya çıkarmıştı. Gotların Kırım kolu burasını daimi yurt olarak tutmuş, ondan yaklaşık bin yıl önce aynı kavmin başka bir kolu buradan ayrılıp İspanya'ya ve Avrupa'nın başka yerlerine göçmüş ve yok olmuştur.

Gotça

Gotlar'ın konuştuğu, Hint-Avrupa Dilleri'nden Germen dili. Almanca'nın köklerini oluşturmuştur. 16.yy.'da Avusturya'nın İstanbul'a gelen elçisi Kırım'a gitmiş. Burada Kırım Türkleri'nin yanında yaşayan bir halkın dilinin Avusturya'nın dili olan Almanca'ya çok benzeyen bir dil olduğunu ortaya çıkarmıştı. Gotların Kırım kolu burasını daimi yurt olarak tutmuş, ondan yaklaşık bin yıl önce aynı kavmin başka bir kolu buradan ayrılıp İspanya'ya ve Avrupa'nın başka yerlerine göçmüş ve yok olmuştur.

İlgili konuları ara

Yanıtlar