Grafik Alm.graphiche Darstellung (f) Diagramm (n), Fr. Graphique (m), diagramme (m), İng. Graph diagram.Herhangi bir fonksiyonel hareketin şekille ifadesi. Eğer bir değişken bir diğerine fonksiyonel olarak bağlı ise, bu münasebet geometrik olarak grafikle gösterilebilir. Bu, günlük sıcaklık artışları, bakterilerin üremesi, Türkiye’nin aylık ihracatı, yıllık para arzı olabilir. Grafik Çeşitleri Aritmetik grafik:Absis ve ordinat eksenleri (birbirine ...

GRAFIK (türkçe) anlamı
1. yun. Bir hâdisenin gidişatını göstermek
2. birkaç şey arasında karşılaştırma yapmak için çizgi ve şekillerle yapılan rakamlı cetvel.
GRAFIK (almanca) türkçe anlamı
3. i. sanat grafiği (f)
4. gravür (f)
GRAFIK (türkçe) anlamı
5. bir olayın
6. niceliğin çeşitli durumlarını göstermeye ya da birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgilerden oluşmuş şekil
7. çizge
8. biçim
9. desen ya da çizgilerle gösterme
10. betimleme
GRAFIK (türkçe) ingilizcesi
1. [Grafik (die) ]n. graphic
2. diagrammatic
3. of diagrams
4. illustrative
5. pictorial
6. described vividly
7. explicit
8. pertaining to writing
9. n. chart
10. graph
tableau,
grafik (almanca) ingilizcesi
11. (die) n. graphic
12. diagrammatic
13. of diagrams
14. illustrative
15. pictorial
16. described vividly
17. explicit
18. pertaining to writing,
GRAFIK (türkçe) fransızcası
1. graphique [le]
GRAFIK (türkçe) almancası
1. n. Schwarzweißkunst

Grafik hakkında detaylı bilgi

Grafik Alm.graphiche Darstellung (f) Diagramm (n), Fr. Graphique (m), diagramme (m), İng. Graph diagram.Herhangi bir fonksiyonel hareketin şekille ifadesi. Eğer bir değişken bir diğerine fonksiyonel olarak bağlı ise, bu münasebet geometrik olarak grafikle gösterilebilir. Bu, günlük sıcaklık artışları, bakterilerin üremesi, Türkiye’nin aylık ihracatı, yıllık para arzı olabilir.

Grafik Çeşitleri

Aritmetik grafik:Absis ve ordinat eksenleri (birbirine dik iki çizgi) çizilerek bu eksenlerde hakiki büyüklerle orantılı uzunluklar işaretlenir. Eldeki bilgiler bu işaretlerin karşılığında tesbit edilir ve bu noktalar birleştirilir. Bilim adamları, istatistikleri daha hassas ve kesin temayülleri daha iyi bir şekilde belirttiği için, aritmetik grafiği bu hususlarda tercih ederler. Ayrıca bu grafikten kolayca ek bilgiler de elde edilir.Aritmetik grafik aynı zamanda her çeşit iş sahasında ve sanayide üretim, satış ve stok değerlerinin belirtilmesi için kullanılır.

Sütunlu grafik: Grafiği çizilen büyüklerle orantılı uzunlukta dikey veya yatay çubuklar kullanılır. Mesela; birçok ülkenin petrol üretimini sütunlu grafikle göstermek istersek, her ülke için bir sütun tesbit edilir. Bu sütunların yükseklikleri ise üretim miktarı ile orantılı olarak çizilir.

Resimli grafik: Büyüklükler ilgili sembollerle ifade edilir. Mesela; portakal satışlarının belirtildiği bir grafikte küçük portakal şekilleri çizilip, her biri yüz sandık portakal olarak kabul edilebilir.Resimli grafiklerde, yukardaki örnekte olduğu gibi, grafiği çizilen büyüklüğün sembolik bir şekli, o büyüklüğün mikdarı olarak kabul edilir.

Daire grafik: Tam veya yarım daire, farklı dilimlere bölünerek, grafiği çizilerek, büyüklük orantılı şekilde, ayrılan dilimlerle gösterilir. Dairesel grafikte çizilen büyüklüklerin toplamı tam veya yarı daire alanını, dilimler ise alanları ile orantılı olarak toplamı meydana getiren büyüklükleri gösterir.

Matematik grafik:Matematikte en çok rastlanan grafik şekli y= f (x) şeklindeki fonksiyonun tarifli olduğu bölgede x ve y eksen takımında bir eğri halinde gösterilmelidir.

Burada x’e bağımsız ve y’ye bağımlı değişken denir.Grafik çizilince fonksiyonun nasıl değiştiği kolayca gözlenebilir. Bir fonksiyonun karekteristik değerleri olarak; sıfır noktaları f (x)=0, kutup noktaları 1/f (x)=0, maksimum ve minimum noktaları birinci türev, dönüm noktaları ikinci türev yardımıyla bulunur. Ayrıca f (x) = g (x) gibi bir denklemin çözümü de grafikle yapılabilir. y=f (x) ve y=g (x) fonksiyonları aynı eksen takımına çizildikten sonra, ortak kesişme noktaları çözümü verir. Fonksiyonların gösterilmesi genellikle dik karteziyen koordinat takımında yapılır. Bu; birbirine dik, biri yatay, diğeri düşey iki eksenden ibarettir. Eksenler eşit parçalara bölünmüştür.Ancak bazı durumlarda eksenlerden sadece biri veya her ikisi logaritmik olarak taksimatlandırılmış olur. Böylece eğrisel bağıntı, doğrusal bir grafikle ifade edilebilir. Bu gibi durumlarda eşitlik ve değer bulma basitleşir.Ayrıca fonksiyonun küçük değerler için değişimi yanında çok büyük değerler için davranışı da görülebilir. Diğer değişik bir tasvir (gösterilme) şekli de kutupsal koordinat sistemi kullanarak elde edilir. Bu sistemde bir başlangıç noktası ve bu noktadan başlayıp yatay olarak sağa giden bir yarı doğru vardır.Herhangi bir noktanın tesbiti için, o noktanın başlangıcı olan mesafesi ve noktayı başlangıca birleştiren doğrunun yatay doğru ile yaptığı açı esas alınır.

Bütün bu koordinat takımları iki boyutludur. Dik karteziyen sistemine bir ekseni eklenerek üç boyutlu sistem elde edilebilir.Kutuplu koordinat sisteminin iki üç boyutlu genelleştirilmesi mevcuttur. Bunlara silindirik ve küresel koordinat sistemleri denir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Grafik Tasarım

Grafik tasarım bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin görülebilir düzlemde organize edilmesidir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, paketleme gibi bir çok ortamda uygulanabilir.

Grafik Sanatlar

Grafik sanatlar Alm.Graphik (f), Fr.Arts graphigues (m.pl.), İng.Graphic arts. Baskı, çizgi ve çoğaltma tekniklerinden faydalanarak belirli bir konuyu göze hitab edecek tarzda yaymak amacını güden sanat. Şişenin biçimi, etiketi, gazete ilanının düzenlenişi, duvar afişleri, ilaç ...

Vektörel Grafik

Vektör grafikler çözünürlükten bağımsız, herbir nesnenin matematiksel ifadelerle oluşturulduğu ve en önemlisi detay kaybetmeden herhangi bir boyuta yeniden ölçeklendirilebilen grafik türüdür.

Web Grafik Tasarım

== Başlarken; ==Web tasarımı, "grafik tasarım" alanı ile yakın ilişkili bir konu olarak ele alınabilir ama kendi içerisinde ayrı bir dal olarak çok geniş bir alanı işgal etmektedir. Klasik anlamda kara kalemle başlayan tasarım alanından farklı olarak web ...

Web Grafik Tasarımı

Web grafik tasarımı, grafik tasarım alanı ile yakın ilişkili bir konu olarak ele alınabilir ama kendi içerisinde ayrı bir dal olarak çok geniş bir alanı işgal etmektedir. Klasik anlamda kara kalemle başlayan tasarım alanından farklı olarak web tasarımcısının bilgisayar ve web ...

Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü

Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki beş bölümden biri.

Grafik Tasarim

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı, ekran, hareketli ...

Grafik çeşitleri

Grafik, görüntünün bir yüzey üzerinde temsil edilmesidir. Fotoğraflar, çizimler, diyagramlar, haritalar ve diğer resimler birer grafiktir.