Grafin

Grafin sp<sup>2</sup> bağlı karbon atomlarından oluşan bir yüzeydir. Karbonun bir allotropu sayılmazlar çünkü bu yüzey sınırlı bir büyüklüğe sahiptir. Grafinler, grafitlerin iki boyutlu karşılıklarıdırlar.

Grafin

Grafin sp<sup>2</sup> bağlı karbon atomlarından oluşan bir yüzeydir. Karbonun bir allotropu sayılmazlar çünkü bu yüzey sınırlı bir büyüklüğe sahiptir. Grafinler, grafitlerin iki boyutlu karşılıklarıdırlar.

Tanım

Kusursuz grafinler tamamıyla altıgen hücrelerden oluşurlar; beşgen ve yedigen hücreler yüzey üzerindeki hatalar olarak varsayılır. Eğer izole edilmiş bir beşgen hücre varsa bu zamanla konik bir şekil alır. Aynı şekilde yedigen bir hücre de semer şekilli bir yapıya dönüşür. Beşgen ve yedigen hücrelerin kontrollü birleşimleri ile değişik şekiller elde edilebilir.

Tek duvarlı karbon nanotüpler grafin silindirleri olarak düşünülebilir, bazı nanotüplerde iki uçta altıgen hücreden kapaklar bulunur. Grafin son zamanlarda teknoloji geliştiricilerinin dikkatini çekmiştir. Georgia Tech araştırmacıları Mart 2006`da grafinlerden oluşan alan-efekti transistörleri ve kuantum girişim aygıtları üretmeyi başarmıştır.

Kimyasal düzenleme

Grafinin çözünebilir parçaları laboratuvar koşullarında grafite bazı kimyasal işlemler uygulanarak elde edilebilir. Öncelikle, mikrokristal yapıdaki grafite güçlü bir Sülfürik asit ve nitrik asit karışımı uygulanır. Ardından uygulanacak olan oksidasyon ve eksfolyasyon işlemleri ile uçlarına karboksil grupları bağlanmış grafin tabakaları elde edilir. Thinoil klorid kullanılarak bu yapılar asit klorid gruplarına çevrilir. Sonrasında oktadesilamin ile bu yapılar da grafin amidlere çevrilir. Oluşan 5.3 Angstrom kalınlığındaki dairesel grafin katmanları tetrahidrofuran, tetraklorometan ve dikloroetan tarafından çözülebilir.

Özellikler

Elektron taşıma

Katı hal fiziğindeki elektron taşıma problemi, gayrı göreli yapısından dolayı Schrödinger denklemi ile çözülmelidir. Fakat grafin bu açıdan değişik bir davranış sergiler. Eletronlar kütlesiz bir biçimde göreli Dirac denklemine uyarlar.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar