Grafit

Kısaca: Grafit Alm. Graphit m, Fr. Graphite (m), İng. Graphite. Karbon elementinin hekzagonal kristal yapıya sahip allotropu. Karbonun diğer allotropu olan elmasın tersine,yumuşak, yağlı, koyu gri ile siyah arası parlak bir rengi ve pul pul bir görünüşü vardır. Grafitin X ışını ile analizleri, içindeki karbon atomlarının paralel düzlemler içinde hekzagonal biçimde dizildiklerini göstermiştir. Grafitte karbon atomlarının meydana getirdikleri düzlem içerisinde ...devamı ☟

Grafit
Grafit

Grafit Alm. Graphit m, Fr. Graphite (m), İng. Graphite. Karbon elementinin hekzagonal kristal yapıya sahip allotropu. Karbonun diğer allotropu olan elmasın tersine,yumuşak, yağlı, koyu gri ile siyah arası parlak bir rengi ve pul pul bir görünüşü vardır.

Grafitin X ışını ile analizleri, içindeki karbon atomlarının paralel düzlemler içinde hekzagonal biçimde dizildiklerini göstermiştir. Grafitte karbon atomlarının meydana getirdikleri düzlem içerisinde bağlar kuvvetlidir. Düzlemler arasında ise bağlar zayıftır. Bunun sonucu olarak kaygan ve pul pul bir davranışı görülür. Grafit tabakaları içinde C-C bağ uzunluğu, 0,134 nm (0,134x109m) kadardır. Bu da antrasendekinin aynı olmaktadır.Grafit yapısında, aromatik hidrokarbonlarda olduğu gibi, iki tip elektron vardır. G (sigma) elektronları ikişer ikişer lokalize (sp2) çift bağlar meydana getirirler. (pi) elektronları ise C6 halkalarından meydana gelen düzlemler arasında serbestçe hareket ederler. Bunun bir sonucu olarak grafit elektriği iletir.

Grafit bir cismin kullanma alanının özelliklerine nasıl bağlı olduğuna güzel bir Örnekdir. Düzgün grafit kristalleri birbirleri üzerinde kolayca kayabildikleri için, tek başına veya bir sıvı içinde süspansiyon halinde çok uygun bir lübrikant (yağlayıcı) olarak kullanılır. Gres veya yağın tersine saf grafit yapışkan değildir. Bu sebeple toz, kum ve kir tutmaz. Korozyona yol açmaz. Bisikletler ve kilitler için ideal yağlayıcıdır.

Grafit katmanları sürüldükleri yüzeyden silinebilirler. Bu münasebetle değişik oranlarda kil ile karıştırılarak çeşitli sertlikte “kurşun” kalem yapımında kullanılır.

Grafitin erime sıcaklığı 3527°C olduğundan, ateşe dayanıklı refrakter malzeme yapımında kullanılır.Kırılganlığını azaltmak için içerisine kil ve diğer silikatler bağlayıcı olarak katılır. Çok yüksek sıcaklıklarda kullanılan potalar bu malzemeden yapılır. Elektriği iletmesinden ve yüksek sıcaklığa dayanıklılığından istifade edilerek elektrik fırınlarında elektrot olarak kullanılır.

Edward Acheson, tabiatta bulunandan daha kaliteli grafitin, granüle antrasit kömürüne, az miktarda kum veya demir oksit katılarak hazırlanan karışımın, direnç tipi bir elektrik fırınında ısıtılması yoluyla elde edilebildiğini buldu. Grafit fırını yüklenirken, elektrotların seviyesine kadar kömür doldurulur. Sonra orta çekirdek olarak iki elektrot arasına iyi sıkıştırılmış bir kok tabakası yerleştirilir. Bunun üzerine bir miktar daha kömür, en üste ise kum ve karbon konulur. Elektrik akımı verilince, yüksek direnç sebebiyle sıcaklık yükselir. Kömürün büyük bir bölümü 24 ila 30 saat içinde grafite dönüşür.

Yukarıda anlatılan şekildeki bir fırında ortadaki kok tabakasını çevreleyen kısma yüzde 56 silis kumu, yüzde 35 kok, yüzde 7 ahşap talaşı ve yüzde 2 tuz konulursa aşındırıcı olarak kullanılan silisyum karbür (SiC) elde edilir. Burada kok ve silis kumu arasında yüksek sıcaklıkta şu reaksiyon vuku bulur:

SiO2 + 3C ® SiC + 2CO

Ahşap talaşı, karışımın gözenekli olmasını ve karbon monoksidin kolayca kaçmasını sağlar.Tuz, gayrisafiyetin bir bölümüyle reaksiyona girerek kolayca buharlaşabilen klorürleri meydana getirir. Acheson, bu yoldan elde edilen aşındırıcı tozun, karbon ve korundum (korendon) bileşiminde olduğunu zannettiği için, karborundum adını vermiştir. Elektrik fırınlarında elde edilen diğer ürünler: Asetilen gazı elde edilmesinde kullanılan kalsiyum karbür, karbon tetraklörür ve yüksek alaşımlı çeliklerdir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Grafit

Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billurlaşabilen bir çeşit doğal karbon.

Grafit

Almanca Grafit kelimesinin İngilizce karşılığı.
(das) n. graphite, form of carbon, plumbago, carbon-based material used for many purposes

Grafit

Türkçe Grafit kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Grafit (das) ] n. graphite, form of carbon, plumbago, carbon-based material used for many purposes adj. graphitic n. graphite, blacklead, plumbago

Grafit

kurşunkalemi ve kimi aygıt parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billurlaşabilen bir çeşit doğal karbon.

Grafit

Almanca Grafit kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. grafito (m)

Grafit

Almanca Grafit kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. grafit (m)

Grafit

Türkçe Grafit kelimesinin Fransızca karşılığı.
graphite [le]

Grafit

Türkçe Grafit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Grafit, Graphit

alfred li - 6 ay önce
Hi dear Sirs, Dear Purchase officer, How are you? Got your contacts from google and your website. We supply and produce graphite electrode RP HP UHP 100-700 mm, length 1500-2800mm. prices are of advantage and competitive and consumption rate very very low. Supply carbon electrode diameter upto 1020mm. and supply crushed graphite electrode scraps size large or small GRADE UHP HP or RP as per requirements,diameter 100mm and above, length 200-1000mm. Carbon cathode blocks for Aluminium making plants.side wall blocks, bottom blocks. Graphite plates,graphite bricks Carbon blocks for blast furnaces lining materials And also supply synthetic graphite( graphite powder/granule) size i.e.0.2-1mm,0-0.5mm,1-5mm, 0.5-5mm,0-1mm,0-20mm,etc. GPC/CPC/ as carbon raiser, carbon additive Packing on wooden cases, pallets, in jumbo bags,paper bags are all available. Welcome contact and expecting a long term cooperation. Thank you! best regards Alfred Wechat: qq1587879334 Whatsapp:+86 15097669477

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Grafiti
11 ay önce

Grafiti, çoğunlukla kamusal bir alanda yer alan bir duvar ya da yüzeye çizilmiş, kazınmış veya püskürtülmüş yazı ve çizimlerdir. Kelime, Yunanca "graphein"...

Grafiti, 1904, 1980, 2. Dünya Savaşı, Etimoloji, Kelime, Tuvalet, Yunan, İtalyanca, ,
Karbon
11 ay önce

yaklaşık % 0,2'sini oluşturur. En arı (katışıksız) biçimleri elmas ve grafittir; daha düşük arılık derecelerinde maden kömürünün, kok kömürünün ve odun...

Karbon, Aktinyum, Alkol, Allotrop, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Ametaller, Antimon, Argon, Arsenik
Kurşun kalem
11 ay önce

için kullanılan, yazıcı kısmı çoğunlukla kil ve grafitten üretilen kalem. Tipik bir kurşun kalemde grafitin etrafı ahşap kaplıdır. Bunun yanı sıra metal...

Allotrop
11 ay önce

şekilde dizilerek farklı geometrik şeklindeki kristallerine denir. Örneğin; grafit - elmas, beyaz fosfor(P4) - kırmızı fosfor(P8), rombik allotrop kükürt(S4)...

Allotrop, Oksijen, Ozon
Karbon fiber takviyeli plastik
11 ay önce

cam gibi diğer güçlendiricilerle birlikte kullanılır. Grafit takviyeli polimer ya da grafit fiber takviyeli polimer (GFRP) terimleri de karbon fiberle...

Ametal
11 ay önce

olanlar kırılgandır, dövülerek işlenemezler. Mattırlar, ışığı yansıtmazlar. Grafit ve Fulleren hariç elektriği ve ısıyı iletmezler. Erime, kaynama noktaları...

Ametal, Lantanit, Alkalin, Alkali metal, Element serisi, Aktinit, Geçiş metalleri, Soygaz, Halojen, Metaloid, Metal
Silisyum karbür
11 ay önce

Silisyum karbür, silisyum dioksitin (SiO2) kok kömürü (grafit) ile elektrikli fırında indirgenmesi sonucunda gerçekleşen, saf olarak silisyum eldesi sırasında...

Silisyum karbür, Kimya, Taslak
Kompozit zırh
1 yıl önce

malzeme yapımında metal matrisler de kullanılmaktadır. Aluminyum-grafit, magnezyum-Grafit metal matrisler örnek olarak verilebilir. Kompozit malzemelerin...