Grameen Bankas��

Grameen Bankası

Grameen Bankası, 1976 yılında yoksulları girişimci yapmak amacıyla Muhammed Yunus tarafından Bangladeş'te kurulmuş olan banka. Bugün için, 81 ülkede faaliyet göstermektedir. Kurucusu Muhammed Yunus'la birlikte 2006 yılı Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüş...

İktisat Bankası

İktisat Bankası 1927'de Denizli'de kurulan, 15 Mart 2001'de TMSF'ye devrolan ve 7 Aralık 2001'de tasfiye edilen Türk özel bankası.

BNP Paribas

BNP Paribas S.A., Paris merkezli küresel bankacılık kurumu. Firmanın ikinci genel merkezi Londra'dadır. Ekim 2010'da BNP Paribas, Bloomberg ve Forbes tarafından dünyadaki en büyük banka ve 3.1 trilyon doları aşan varlıklarıyla en büyük şirket olarak belir...

dilbilgisi

Alm. Grammatik (f), Fr. Grammaire (m), İng. Grammar. Dilleri bütün cepheleriyle konu edinip inceleyen ilmin adı. Arapçada sarf ve nahv ilmi, batı dillerinde ise gramer olarak adlandırılır. Bir dili seslerden cümlelere kadar, ihtiva ettiği bütün dil birlik...

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası, Türkiye'de 1962 yılında kamusal sermaye ile kurulmuş banka. 7470 sayılı yasa ile Türkiye Turizm Bankası, bankaya devredilmiştir

Muhammed Yunus

Muhammed Yunus, (d. 28 Haziran 1940). Bangladeşli bankacı ve ekonomi profesörü. Mikrokredit kavramını bulan ve geliştirenlerdendir. Grameen Bankası'nın kurucusudur. 2006'da Yunus ve bankasına sosyal ve ekonomik bir gelişme yaratmadaki çabalarından ötürü N...

sentaks

Sentaks cümle yapısı araştırmasıdır. Geniş anlamda gramerin bir bölümüdür. Cümlelerin tanımlanması ve incelenmesinde birkaç yol vardır.

Sözdizim bilimi

Sözdizim cümle yapısı araştırmasıdır. Geniş anlamda gramerin bir bölümüdür. Cümlelerin tanımlanması ve incelenmesinde birkaç yol vardır.

Amadeo Giannini

Amadeo Pietro Giannini (1870 – 1949), San Jose, Kaliforniya doğumlu Amerika Bankası'nın kurucusu.