Gramsci

Antonio Gramsci (d. 22 Ocak 1891, Sardunya - ö.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Gramsci ilgili konular

 • Hegemonya

  Bir toplumda hakim sınıf ya da yönetici sınıfın iktidarını doğal ve meşru göstermesi, kendi sınıfsal çıkarla­rını evrensel çıkarla
 • Ekonomizm

  Toplum ve siyasi tarihe ilişkin açıklamada, diğer faktörleri büyük ölçüde göz ardı ederek, tümüyle ekonomik geliş­meleri vurgulama, ö
 • Marksizm

  Alman düşünürü Karl Marx ve onun Friedrich Engels, Karl Kaustky, Vladimir İlyiç Lenin, Rosa Luxem­burg, György LukAcz,Karl Kosch, Antonio Gra
 • Antonio Gramsci

  1891-1937 yılları ara­sında yaşamış olan ünlü İtalyan düşünür; Marksist felsefe geleneğindeki en özgün ve yaratıcı filozoflardan bi
 • Batı Marksizmi

  Batı Marksizmi, ilk olarak genel anlamda Perry Anderson'un Batı Marksizmi Üzerine Düşünceler kitabında bahsettiği anlamda, 19.yüzyıldan ve 2
 • Kültürel hegemonya

  Kültürel hegemonya kavramı, esas olarak Marksist filozof ve politikacı Antonio Gramsci tarafından öne sürülmüs ve geliştirilmiş bir kavramd
 • 1844 Elyazmaları

  1844 Elyazmaları, Karl Marx tarafından 1844`de yazılan yazılara verilen addır. 1843-1846 Marx´ın klasik iktisatçılarla illk tanıştığı
 • Gramsci

  Antonio Gramsci (d. 22 Ocak 1891, Sardunya - ö.
 • Ekonomik belirlenimcilik

  Ekonomik belirlenimcilik ya da ekonomizm, insanlık tarihinde sadece iktisadi yapının politikaya yön verdiğini söyleyen teori. Karl Marx`ın gör
Gramsci
Gramsci