granit

Granit Alm. Granit (m), Fr. Granite (m), İng.Granite.Sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen taneli görünüşlü mağmatik derinlik kültesi. Plüton içindeki taneler çoğunlukla gözle görülebilir büyüklüktedir. Esas mineralleri feldspatın ortoklas cinsi ile az miktarda plajioklas ve kuvarstır.Ayrıca mika, hornblend, piroksen ve ikinci gruba giren turmalin, apatit, zirkon, grena, manyetit gibi mineraller de bulunabilir.

Granitlerin renkleri, umumiye

Granit

Granit Alm. Granit (m), Fr. Granite (m), İng.Granite.Sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen taneli görünüşlü mağmatik derinlik kültesi. Plüton içindeki taneler çoğunlukla gözle görülebilir büyüklüktedir. Esas mineralleri feldspatın ortoklas cinsi ile az miktarda plajioklas ve kuvarstır.Ayrıca mika, hornblend, piroksen ve ikinci gruba giren turmalin, apatit, zirkon, grena, manyetit gibi mineraller de bulunabilir.

Granitlerin renkleri, umumiyetle açık olmakla birlikte, içindeki feldspatların ve diğer minerallerin cins ve miktarına göre gri, pembe, kırmızımsı olabilir.

Granitler, yeryüzünde çok yaygın olarak bulunurlar.Çeşitli yer kabuğu modellerinde görünür.Yeryüzünün temelini teşekkül ettirdiği kabul edilmektedir. Tabiatta dayk, silis ve batolitler halinde bulunabilir.

Yollarda parke ve bordür taşı, yapılarda yapı taşı olarak çok eskiden beri bol miktarda kullanılmaktadır.Aşınmaya, basınca, darbeye karşı dayanıklı, güzel renkli ve iyi cila kabul eder.Atmosfer tesirlerine ve ayrışmaya karşı direnci yüksektir.Günümüzde daha çok parke ve bordür taşı ve bazı büyük yapılarda kaplama taşı olarak kullanılmaktadır.

Bileşimi ve bulunuşu: Granitlerde kuvars, genellikle hacmen % 20’nin üzerindedir. Derinlik külteleri arasında hacmen % 40’tan fazla kuvars ihtiva eden türe rastlanmaz. Kuvars ve ağır silikatlar bakımından zengin olan kayaçlar gabro sınıfına girer. Esas bileşeni olan feldspat plajioklas ve ortoklas(alkali feldspat) halinde olması mümkündür. Birinin diğerine oranı genellikle ikiden azdır.Granitlerde bulunan ikinci ana mineraller muskovit, biyotit, amfibol, piroksen veya nadiren fayalit (demirli olivin) olarak sıralanabilir.Genellikle bunlardan iki veya üçü bir arada bulunur.Çeşitli sınıflamalarda koyu renkli minerallerin oranı farklı olmakla birlikte hacmen % 20’den fazla koyu renkli mineral ihtiva eden taşlara umumiyetle granit adı verilmemektedir.

Teşekkül teorileri: Başlıca iki zıt görüş vardır: 1. Mağmatik, 2. Transformist. Birinci teori granitlerin, ana sıvının veya sıvı kristalin, kristalleşmesi sonucu oluştuğunu kabul eder.İkinci teori ise granitlerin mağma olmaksızın meydana geldiğini ileri sürer.Granitlerin tortul kültelerin çoğunlukla katı halde metamorfizma sonucu ortaya çıktığı görüşündedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

granit

kuvars, feldispat, ortoklaz ve mika minerallerinden bileşmiş türlü renkte, billursu, çok sert bir tür kayaç.

İç püskürük bir taştır. Kuvars, mika ve feldspat mineralleri içerir. Taneli olması nedeniyle mineralleri kolayca görülür. Çatlağı çok olan granit kolayca dağılır, oluşan kuma arena denir.

granit

Fransızca granit kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] granit

granit

Almanca granit kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. granit taşı (m)

granit

Osmanlıca granit kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Jeo: Muhtelif renklerde çok sert bir çeşit taş.

granit

Fransızca granit kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. granite, hard course-grained rock

granit

Almanca granit kelimesinin İngilizce karşılığı.
[P-700 Granit] n. granite, granite rock, lightweight hard igneous rock that is typically used in monuments and building

granit

Türkçe granit kelimesinin İngilizce karşılığı.
[P-700 Granit] n. granite, granite rock, lightweight hard igneous rock that is typically used in monuments and building
n. granite, hard course-grained rock
adj. granitic

granit

Fransızca granit kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
(minéralogie) graniet (n)

granit

Almanca granit kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
graniet

granit

Fransızca granit kelimesinin Almanca karşılığı.
n. granit

granit

Fransızca granit kelimesinin İtalyanca karşılığı.
(minéralogie) granito (m)

granit

Fransızca granit kelimesinin Portekizce karşılığı.
(minéralogie) granito (m)

granit

Fransızca granit kelimesinin İspanyolca karşılığı.
(minéralogie) granito (m)

granit

Almanca granit kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. granit (m)

granit

Almanca granit kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. granito (m)

granit

Almanca granit kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. granito (m)

granit

Türkçe granit kelimesinin Fransızca karşılığı.
[le] granit

granit

Türkçe granit kelimesinin Almanca karşılığı.
Granit

İlgili konuları ara

Yanıtlar