Graviton

Kısaca: Graviton bugüne kadar varlığı kanıtlanamamış, kütleçekim kuvvetini ilettiği var sayılan, sanal bir parçacıktır. Gelecekte bulunması halinde Einstein'in Genel Görelilik teorisinin teorik kısmı yanlış çıkablir. ...devamı ☟

Graviton bugüne kadar varlığı kanıtlanamamış, kütleçekim kuvvetini ilettiği var sayılan, sanal bir parçacıktır. Gelecekte bulunması halinde Einstein'in Genel Görelilik teorisinin teorik kısmı yanlış çıkablir.

Quantum mekaniğinin geliştirmeye çalıştığı Standard Sistem, bütün atomların yapıtaşlarının cok küçük parçacıklardan oluştuğunu ortaya koyar.

Yapıtaşları ile yetinmez, atomlar arası ve içi etkileşimlerin ve bütün kuvvetlerin ardında parçacıklar olduğunu öne sürer. Örneğin atom çekirdeğini bir arada tutan kuvvetin parçacığı Gulion olarak adlandırılır.

Kaynaklar:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Graviton

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ayar bozonu
5 yıl önce

bozonları ve graviton olarak 4 farklı ayar bozonu vardır. Graviton hariç diğer bütün parçacıkların varlığı ve kütleleri tespit edilmiştir. Gravitonlar ise şu...

Gravitino
1 yıl önce

için bir adaydır. Böyle olunca da gravitonlar evrenin çok erken evrelerinde yaratılmış olacaktır. Fakat, gravitonların yoğunluğu hesaplanabiliyorsa, bu...

Bozon
1 yıl önce

Dört ayar bozonu (γ • g • W± • Z); Higgs bozonu (H0). Graviton(G) Ayar bozonlarının aksine, Graviton henüz deneysel olarak gözlemlenmemiştir.Süperakışkanlık...

Parçacıklar listesi
5 yıl önce

ve bazı diğer kuramlar, Higgs bozonunun varlığını açıklayamamaktadır. (graviton henüz gözlemlenememiştir). CERN'de Higgs bozonu 14 Mart 2013'te 126,5GeV...

Atomaltı parçacık
1 yıl önce

parçacıklara örnek olarak foton (ışık), bozon, mezon, fermiyon, baryon ve graviton verilebilir. 1- Leptonlar 2- Kuarklar 3- Nötrinolar Leptonlar ve kuarklar...

Atomaltı parçacıklar, Atom, Baryon, Bozon, Elektron, Fermiyon, Fizik, Foton, Graviton, Işık, Kuark
Parçacık fiziği
1 yıl önce

oldukça zayıftır (Hook kuvveti gibi). Kütleçekim Kuvveti: Graviton tarafından iletilir. Graviton henüz keşfedilmemiştir. Bu kuvvet hep çekimseldir ve yüklü...

Parçacık fiziği, Parçacık fiziği
Temel parçacık
1 yıl önce

bozonları — gluon, W ve Z bozonları, foton Diğer bozonlar — Higgs bozonu, graviton Parçacık fiziğinin Standart Modeli temel fermiyonların on iki çeşnisini...

Atom, Aristoteles, Atom numarası, Atom çekirdeği, Atomaltı parçacık, Bohr Atom Modeli, Bohr atom modeli, Dalton Atom Modeli, Demokritos, Elektrik yükü, Elektron
Süpersicim teorisi
1 yıl önce

belirtir. Bir sicimdeki stres Planck kuvveti türündedir (1044 newton). Graviton (kütleçekim kuvvetinin henüz kuramsal olan ayar parçacığı) bu kuramla dalga...