Guatr

Tiroid bezinin büyümesi sonucu ortaya çıkan ve boynun ortasında, yutkundukça aşağı yukarı hareket eden şişlikle kendini belli eden bu hastalığa guşa veya cedre de denir. Tıp dilindeki adı strumadır.Guatr, özellikle geceleri nefes darlığı yapar.

GUATR (türkçe) anlamı
1. Boyundaki troit bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık
2. guşa
3. cedre
GUATR (türkçe) anlamı
4. boyundaki kalkanbezinin çalışmasındaki bozuklukla beliren sayrılık
5. guşa
6. cedre
GUATR (türkçe) ingilizcesi
1. n. goiter
2. goitre [Brit.]
3. struma
GUATR (türkçe) fransızcası
1. goitre [le]
GUATR (türkçe) almancası
1. n. Kropf

Guatr hakkında detaylı bilgi

Tiroid bezinin büyümesi sonucu ortaya çıkan ve boynun ortasında, yutkundukça aşağı yukarı hareket eden şişlikle kendini belli eden bu hastalığa guşa veya cedre de denir. Tıp dilindeki adı strumadır.
Guatr, özellikle geceleri nefes darlığı yapar. Bazen de rahatsız edici öksürüklere neden olur. İki çeşit guatr vardır.


Guatrı olan bir hastanın ortaya çıkan belirtilerini göz ardı etmemek gerekir. Hastalık nedeniyle parmak ve dil ucunda titreme, sinirlilik, sıcağa dayanamama, zayıflama ve bazı türlerinde boyunda şişlik görülür. İyileşmesi mümkün olan bir guatr giderek geciktirilirse ya da ilaç tedavisine cevap alınamazsa cerrahi müdahale gerekebilir.

Tiroid bezi, boynun ön yüzünde, nefes borusunun iki yanında yer alan yutkunmakla hareketli bir iç salgı bezidir. Bu bezin iltihabi ve tümoral olmayan büyümelerine guatr denir. Guatr iki şekilde olabilir: Birincisi ve çoğunlukla görülen bezin bir veya birkaç bölgesinde yumrular halinde olanı (nodüler guatr), ikincisi ve daha seyrek olanı bezin tamamının büyümesi şeklindedir.

Belirtileri

Tiroid bezinin normalden fazla (hipertroidi) ve normalden az (hipotroidi) çalışması ile vücudun kalp-damar, solunum, sindirim, üriner ve sinir sistemlerini etkileyen belirtiler ortaya çıkar.

Tiroid bezinin fazla çalışma belirtileri;

 • İştah artmasına rağmen kilo kaybı


 • Sık sık büyük abdest yapma


 • Seyrek adet görme


 • Ellerde ve dilde titreme


 • Sinirlilik, duygusal değişiklikler


 • Sıcaktan rahatsız olma, terleme


 • Taşikardi ( nabzın yükselmesi uykuda bile)


 • Göz belirtileri (göz kapağı tembelliği, gözlerin dışarı doğru çıkması, çift görme)


 • Ayaklarda şişlik


Tiroid bezinin az çalışması (hipotroidi) belirtileri;

 • Kilo alma


 • Kabızlık


 • Soğuktan rahatsız olma


 • Aşırı adet görme


 • Kısık ses


 • Güçsüzlük, hareketlerde yavaşlama


 • Nabzın düşmesi


 • Cildin-saçın kuru ve kalın olması


Risk Grupları

 • Her iki cinste ve her yaş grubunda görülebilir. Ancak gebelik, doğum ve hormon dengelerinin sık sık değişmesi nedenleri ile kadınlarda daha yaygındır.


 • Bazı bölgeler ve yörelerde daha sık görülebilir. Örneğin; Doğu Karadeniz ve İç Anadoluda


daha sıktır.

 • Yeni doğan çocuklarda doğumdan hemen sonra hormonlar kontrol edilmelidir. Doğuştan bir eksiklik varsa sistemlerin gelişmesine (özellikle zeka gelişimine) engellemeden eksiklik tamamlanmalıdır.


İç-Dış, Erkek-Dişi Guatr

İç-dış, erkek-dişi guatr ifadeleri halk tarafından kullanılır. Kişinin boyun yapısına göre bezin büyümesi dışardan görünüyorsa (zayıf ve boynu uzun olanlarda görülür) buna dış guatr denir. Bezin büyümesi görünmüyorsa (şişman ve kısa boyunlularda görülmez) buna da iç guatr denir. Ameliyattan sonra tekrar eden yani nüks olanlar dişi guatr, tekrar etmeyenlere de erkek guatr denir. Eğer bezin belli bir kısmı çıkarıldıktan sonra ihtiyacı olan hormon dışarıdan verilmezse iç dengeler devreye girerek beyin aşırı TSH salgılar. Bu salgı tiroidi uyararak yeniden büyümesine sebep olur. Tekrar büyüdüğü için buna dişi guatr denir.

Teşhis ve Tedavi

Guatr teşhisi;

 • Muayene,


 • Kan testi (T3, T4, TSH hormonları tetkiki),


 • Tiroid ultrasonu veya sintigrafisi ile teşhis konur.


Tedavi yöntemleri ise;

 • İlaç tedavisi,


 • Radyoaktif iyot tedavisi ve


 • Cerrahi tedavidir.


Tedavi yöntemlerinden hangisi veya hangilerinin seçileceği hastadan hastaya değişebilir. En uygun tedavi şekli cerrah, endogrinolog, radyolog ve patologdan oluşan bir ekip tarafından planlanmalı ve takip edilmelidir.

Guatr Ameliyatı

Guatr ameliyatı dendiğinde en sık boyunda iz kalıp kalmayacağı ve sesin kısılıp kısılmayacağı endişe edilir. Boyunda cilt pililerine paralel olan 3-4 santimetrelik bir kesi yapılarak ameliyat gerçekleştirilir. Bu kesi estetik dikildiğinde kalan iz hiç belli olmamaktadır. Ses kısıklığı ise, anestezin sırasında boğazın tahriş olmasına bağlı 1-2 gün süren ses kısıklığı olabilmektedir. Yutkunmadaki 1-2 günlük ağrı ile birlikte ameliyat çok rahat geçmektedir. 1 gün hastanede yatıp ertesi gün taburcu olan hastanın 4. gün dikişleri alınmaktadır.

Erken Teşhis Önemlidir!

Guatrda erken teşhis çok önemlidir. Geç kalınması durumunda hastalık ilerleyecek, tedavi zorlaşacak, sistemlerde yaptığı hasarlar geri dönmeyecektir. En önemli ameliyat sebebi olan kanser gelişmesi varsa tedavi çok pahalıya mal olabilecektir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Basit Guatr

Bu çeşit guatrda tiroid bezi balon gibi şişer. Nedeni alınan iyotun yetersiz olmasıdır. Dağlık bölgelerde oturanlarda, ergenlik yaşlarında ve hamilelerde çok görülür.

Yumrulu Guatr

Bu çeşit guatrda, tiroid bezinin iki yanında kabarıklık veya üzüm salkımını andıran şişlikler görülür. Her iki çeşit guatrda da endişelenecek bir durum yoktur. Ancak tedaviye erken başlamak gerekir.

Toksik Guatr

Basedow hastalığı, tiroid bezinin aşırı çalışmasıyla ortaya çıkan otoimmun hastalıktır. Toksik guatr da denir.

Zehirli Guatr

Basedow hastalığı, tiroid bezinin aşırı çalışmasıyla ortaya çıkan otoimmun hastalıktır. Toksik guatr da denir.

Struma

Struma, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerden kaçan Yahudileri Filistin`e götürmek üzere Romanya`dan yola çıkan gemi.

Gastrit

Gastrit Alm. Gastritis (f), Magen-schleimhautent-zündung (f), -katarrh (m), Fr. Gastrite (f), İng. Gastritis. Midenin iltihaplarına verilen genel isim. Gastritler, had veya müzmin olabilir. Çabuk gelişen gastritlere had (akut), uzun zamandan beri mevcut bulunanlara da müzmin gastrit denilir. ...

İyot

İyot Alm. Iod (n), Fr. Iode (m), İng. Iodine. Halojen grubuna bağlı kimyasal bir element. 1811 yılında B. Courtois tarafından deniz bitkilerinden soda elde edilişinde geriye kalan artıktan elde edildi. İyodun elementel özellikleri 1815’te J.L. Gay-Lussac tarafından ...

Titremek

Tıp dilinde tremor denilen titremek, irade dışında meydana gelen bir hastalık belirtisidir.El ve ayak titremesi; daha ziyade, nevroz, isteri veya nevrasteninin belirtisidir. Hafif titremeler, genellikle, guatr, alkolizm, kurşun veya cıva zehirlenmesi ya da ihtiyarlığın işaretidir.