Hâkim En-Nişaburî

Hâkim en-Nişaburî (Arapça: أبو عبد الل الله محمد بن عبد الله ال حَكِم النيشابوري; Abu Abd-Allah Muhammad ibn Abd-Allah al-Hakim al-Nishaburi) (933 - 1014 ), İranlı fıkıh, hadis ve tefsir bilgini.

Hakim en-Nişaburi (Arapça: أبو عبد الل الله محمد بن عبد الله ال حَكِم النيشابوري; Abu Abd-Allah Muhammad ibn Abd-Allah al-Hakim al-Nishaburi) (933 - 1014 ), İranlı fıkıh, hadis ve tefsir bilgini. Yaşam öyküsü El-Hakim, Nişabur şehrinin yerlisi olup, Horasan'dan, Irak'dan, Maveraünnehir ve başka yerlerden kendisini ziyaret etmeğe gelen pek çok öğrencilere sahipti. Onun öğrencileri arasında en dikkate değer olan İmam el-Beyhaki kendi devrimsi tez ve görüşlere sahip birisiydi. Eserleri Yazdığı eserler; * Al-Abwab * Al-Amali * Amali al-`Ashiyyat * Fada'il al-Shafi`i * Fawa'id al-Nusakh * Fawa'id al-Khurasaniyyin * Al-Iklil fi Dala'il al-Nubuwwa * Al-`Ilal ("Hadis hataları") * Ma Tafarrada bi Ikhrajihi Kullu Wahidin min al-Imamayn * Al-Madkhal ila `Ilm al-Sahih * Ma`rifat Anwa` `Ulum al-Hadith * Al-Mustadrak `ala al-Sahihayn * Muzakka al-Akhbar ("Doğrulanmış yorumlar") * Al-Sahihan ("İki Sahih Hadisler kitabı") * Al-Talkhis ("Özet") * Tarajim al-Musnad `ala Shart al-Sahihayn Al-Mustadrak alaa al-Sahihain veya Mustadrak al-Hakim (Arapça: المستدرك على الصحيحين; Al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn) beş cilt olan bu Hadis kitabını Hicri 393 yılında 72 yaşında iken yazmıştır. * Tarajim al-Shuyukh ("Şeyhlerin yaşam öyküleri") (Arapça: شيخ‎, shaykh; çoğul. شيوخ‎ shuyūkh) * Tarikh `Ulama' Ahl Naysabur ("Nişabur alimler tarihi")

Notlar

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hâkim En-Nişaburî ilgili konular