Hücre membranı

Hücre zarı ya da hücre membranı, hücrenin dış kısmında bulunan, molekülleri özelliklerine göre hücre içine alan veya dışarı bırakan katmandır.
Hücre zarını ayırarak doğrudan analizlerden önce hücre zarının moleküler yapısı hakkındaki kuramlar, dolaylı kanıtlara dayanır.

Hücre membranı

Hücre membranı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hücre zarı

İlgili konuları ara

Yanıtlar