Hükûmet Başkanı, bir ülkede hükûmetin başı olan, yürütme erkinin en üst düzeydeki sorumlusu olan devlet görevlisidir. Başkanlık sisteminde devlet başkanı ile aynı elde bulunan bu mevki, parlamenter sistem'de başbakan veya aynı derecede görevliler tarafından devlet başkanlığından ayrı olarak yerine getirilir.

Hükümet Başkanı

Hükümet Başkanı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hükumet başkanı

Yanıtlar