Hülagü

Moğol hükümdarı. 1217’de doğdu. İran’da Moğol İlhanlı devletini kurdu.

Hülagü
Hülagü
Moğol hükümdarı. 1217’de doğdu. İran’da Moğol İlhanlı devletini kurdu.

Kardeşi büyük han Möngke tarafından İsmailiye fırkasını ve Bağdat’ta bulunan halifeyi yok etmek üzere bir orduya komutan yapıldı. 1253 senesinde Moğolistan’dan çıktı. 1256 senesinde Âzerbaycan’daki sapık bir fırka olan İsmailiye eşkıyalarını kılıçtan geçirdi.İsmailiye devletinin son reisleri olan Rükneddin’i öldürdü. Yüzlerce kale ve sığınağı yıktı. 1258 yılında da Bağdat üzerine yürüdü. Bu sırada Abbasi Devletinin başında Halife Müsta’sım bin Müstensır bulunuyordu. Dinine çok bağlı ve Sünni idi.Veziri olan İbn-i Alkami ise Şii olup, halifeye sadık değildi. Devlet idaresi bunun elinde idi. Abbasileri devirip Şii devleti kurmak istiyordu. Moğol Hükümdarı Hülagü’nün Bağdat’ı almasını, kendisinin de ona vezir olmasını istiyordu. Onun Irak’a gitmesini teşvik etmeye başladı. Şii olan Nasırüddin Tusi de Hülagü’nün müşaviri idi. Bu da onu Bağdat’ı almaya teşvik ederdi.İşler iki Şii arasında dönüyordu.

NihayetHülagü Bağdat’a saldırdı. Neft ateşleri ve mancınık taşları ile hücum eden 200.000 mevcutlu Tatar ordusu karşısında 20.000’e yakın halife ordusu dayanamadı. Elli gün muhasaradan sonra Şii vezir İbn-i Alkami sulh için diyerek Hülagü’nün yanına gitti ve onunla anlaştı. Halifeye; “Teslim olursak serbest bırakılacağız”. dedi. Bu hileden sonra teslim olan halife esir alınarak yanındakilerle beraber idam edildi. Dört yüz binden fazla Müslüman kılıçtan geçirildi.Milyonlarca İslam kitabı Dicle Nehrine atıldı. Böylece büyük bir ilim hazinesi ve tarihi kültür yok edildi.Güzel şehir harabeye döndü.Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem hatırası olarak saklanan mübarek emanetler(Hırka-i Saadet) ve (Asa-yı Nebi) yakılıp külleri Dicle’ye atıldı. Beş yüz yirmi dört senelik Abbasi Devleti yok oldu. Hülagü’nün asıl hedefi Suriye’yi ele geçirmekti. Haleb’i aldı. Şam’a giderken Möngke’nin ölüm haberi üzerine İran’a döndü. Şam seferini tamamlamak üzere bıraktığı ordu 1260 senesinde Mısırlılar’a yenildi.Hülagü’nün bu seferinde bir milyon kadar Müslüman şehid edilmişti.

Kardeşinin ölümü üzerine hanlığa geçen Hülagü’nün zamanında Moğol devletinin sınırları Amuderya’dan Akdeniz’e, Kaf kaslar’danHint Okyanusu’na kadar uzanıyordu. Hanlığı sırasında Müslümanlara çok eziyet etti,Hıristiyanları korudu. Suriye seferi ile yakıp yıktığı yerleri tekrar imar etmeğe çalıştı. Birçok puthane yaptırdı. 1265 senesinde Meraga şehrinde öldü, oraya gömüldü.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi
...

Okuma Önerileri

Caber Kalesi
1 yıl önce

Caber Kalesi Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Nehrinin sol kıyısında eski bir kale. Rakka şehrinde Balis’e giden yol üzerinde, Rakka’nın 50 km

Caber Kalesi, 1. Dünya Savaşı, 1921, 1938, 1939, 1956, 1966, 1973, 20 Ekim, 30 Mayıs, Ankara Antlaşması
Tikrit
2 yıl önce

Tikrit Bağdat`ın 140 km kuzeybatısında (34.61°K, 43.68°D), Dicle nehri kıyısında kurulmuş bir kasabadır. Selahaddin şehrinin idari ba

Tikrit, Babil, Bağdat, Dicle, Haçlı seferleri, Hülagü Han, Kudüs, Moğol, Mısır, Osmanlı İmparatorluğu, Saddam Hüseyin
Beyşehir
2 yıl önce

İlkçağ'da Beyşehir Gölünün de içinde olduğu bölge pisidya adıyla anilırdı. Pisidya' da Karallia olarak bilinen bir şehir adıydı.Ramsay

Beyşehir, Beyşehir
Hülagü Han
3 yıl önce

Hülagí» Han, 1217, 1255, 1262, 1265, 13 Şubat, 8 Şubat, Abaka Han, Abbasi, Abbasi Halifeliği, Akdeniz
Kitap
1 yıl önce

Kitap Basılı veya yazılı kağıt yapraklarının bir araya getirilmesiyle ve insanların hislerini, fikirlerini, başkalarına, uzaktakilere bildi

Kitap, Alkalin, Ansiklopedi, Baskı, Biyografi, Cilt, Dergi, E-kitap, Gazete, Kağıt, Kronoloji
Kubilay Han
2 yıl önce

Kubilay Han (1215–1294) Moğol İmparatorluğunun kağanı, aynı zamanda Çin'deki Yuan Hanedanlığı'nın kurucusu ve ilk imparatorudur. Toluy ve

Moğol İmparatorluğu, Kubilay Han, Moğollar, Yuan Hanedanlığı, 1260, 1271, 1294, Cengiz Han, Han Ulusu, Japonya, Moğol, Pekin
Trabzon Rum Devleti
1 yıl önce

Trabzon Rum Devleti, 1204 yılında IV.Haçlı Seferi ile İstanbul`un Latinler eline geçmesi üzerine kurulan 3 küçük Rum devletinden birisidir.

Trabzon Rum Devleti, 1125, 1183, 1185, 1189, 1204, 1206, 1214, 1222, 1230, 1258
Tutmaç, Sivas
1 yıl önce

1915 yılında yapılan ıslahata kadar ağırlıklı olarak Ermenileri yaşadığı bir köydür. Köy halkının büyük çogunluğu (1320)-1904 tar

Tutmaç, Sivas, Ermeni, Kangal, Karapapak, Köy, Sivas, Taslak, Türkmen, Ulaş, Hacımırza, Tecer Dağ
Tus'lu Nasirüddin
3 yıl önce

TUS'LU NASİRÜDDİN(Ebu CaferMuhammed), 1201-1274 XIII.y.y.ın ilk yılında, 1201 de Horasan'da, Tus kentinde doğmuştur. Bu nedenle esas adınd

Hülagü
3 yıl önce

Moğol hükümdarı. 1217’de doğdu. İran’da Moğol İlhanlı devletini kurdu.

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.