Hümayun,Türk Musikisindeki basit makamlardandır. Kelime anlamı cennet kuşu ya da uğurlu, saadetli demektir. Bu makam dinleyicide derin keder hissi uyandırır.Durak:Dügah perdesi, Güçlü:Neva Perdesi, Yeden: Rast perdesi, Seyir: İnici-çıkıcıdır.

Hümayun

Hümayun,Türk Musikisindeki basit makamlardandır. Kelime anlamı cennet kuşu ya da uğurlu, saadetli demektir. Bu makam dinleyicide derin keder hissi uyandırır.Durak:Dügah perdesi, Güçlü:Neva Perdesi, Yeden: Rast perdesi, Seyir: İnici-çıkıcıdır. Bu makamdaki bazı eserler: * Hümayun Peşrev (Veli Dede) * Hümayun Sazsemaisi (Neyzen Yusuf Paşa) * Kimseyi Böyle Perişan Etme (Alaeddin Yavaşca) * Kul Oldum Bir Cefa-kare "Ağırsemai" (İbrahim Ağa) * Kurbanın Olam Ey Âfet-i Can "Şarkı" (Hacı Ârif Bey)

hümayun

1 . Kutlu, mutlu.
2 . Padişahla ilgili.
3 . isim, müzikTürk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam.

hümayun

kutlu, mutlu.
padişahla ilgili.
türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam.

Yanıtlar