Hümayun

Hümayun,Türk Musikisindeki basit makamlardandır. Kelime anlamı cennet kuşu ya da uğurlu, saadetli demektir. Bu makam dinleyicide derin keder hissi uyandırır.Durak:Dügah perdesi, Güçlü:Neva Perdesi, Yeden: Rast perdesi, Seyir: İnici-çıkıcıdır.

Hümayun,Türk Musikisindeki basit makamlardandır. Kelime anlamı cennet kuşu ya da uğurlu, saadetli demektir. Bu makam dinleyicide derin keder hissi uyandırır.Durak:Dügah perdesi, Güçlü:Neva Perdesi, Yeden: Rast perdesi, Seyir: İnici-çıkıcıdır. Bu makamdaki bazı eserler: * Hümayun Peşrev (Veli Dede) * Hümayun Sazsemaisi (Neyzen Yusuf Paşa) * Kimseyi Böyle Perişan Etme (Alaeddin Yavaşca) * Kul Oldum Bir Cefa-kare "Ağırsemai" (İbrahim Ağa) * Kurbanın Olam Ey Âfet-i Can "Şarkı" (Hacı Ârif Bey)

Diğer anlamları

hümayun

kutlu, mutlu.
padişahla ilgili.
türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam.

hümayun

1 . Kutlu, mutlu.
2 . Padişahla ilgili.
3 . isim, müzikTürk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hümayun ilgili konular

 • Vezir

  Sadrazam ya da Vezir-i Azam Osmanlı döneminde padişah adına devlet işlerini yöneten en yüksek derecedeki görevliye verilen isimdi.
 • Yavuz Sultan Selim

  Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dul
 • Laiklik

  Devletin dinler arasında ve dini görüşlerle dini olmayan görüşler arasında pozitif veya negatif ayrımcılık yapmaması gerektiği temel dü
 • Hümayun

  Hümayun,Türk Musikisindeki basit makamlardandır. Kelime anlamı cennet kuşu ya da uğurlu, saadetli demektir. Bu makam dinleyicide derin keder his
 • Ayak Divanı

  Osmanlı Devleti'nde acil ve öenmli durumlarda, padişahında katıldığı divan, toplantılarına verilen isim. Padişah hariç, divanda bulunanlar
 • Alay

  ALAY Alm. Festzug, Umzug, Regiment, Fr. Foule, Cortège, parade, bande, regiment, moguerie, İng. Procession, parade, crowd, regiment, mockery. Türk
 • Karagöz

  Bir tiyatro türüdür. Geleneksel Türk gölge oyunudur. Ortalama bir ölçü ile, bir karıştan biraz fazla boyda deriden kesilmiş ve boyanmış
 • Vakıf

  Vakıf, kişiler veya kurumlarca kurulmuş, yasayla görev ve yetkileri belirlenen tüzel kişiliklere denir. Vakıf; sözlükte habs ve men etmek, al
 • Şehremini

  Osmanlı Devletinde İstanbul’daki saray ve devlete âit binâların bakımı ve tâmiriyle uğraşan ve saraylara gerekli olan şeyleri satın alan