Hür Dava Partisi, kısa adıyla Hüda Par olan,2013 yılında resmileşen siyasi partidir.Partinin, çoğunlukla Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde tabanı mevcuttur. Batı illerinde de teşkilatlanma çalışmaları hızla sürmekte ve 2014 yılında yapılacak yerel seçimlere katılım amaçlanmaktadır.

Hür Dava Partisi

 Hür Dava Partisi, kısa adıyla Hüda Par olan,2013 yılında resmileşen siyasi partidir. Partinin, çoğunlukla Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde tabanı mevcuttur. Batı illerinde de teşkilatlanma çalışmaları hızla sürmekte ve 2014 yılında yapılacak yerel seçimlere katılım amaçlanmaktadır.Hüda Par Genel Başkanı, Mehmet Huseyin Yilmaz'dur. Temelleri her ne kadar Hizbullah cemaatine dayandırılsa da, bu iddialar parti tarafından reddedilmektedir. Partinin tabanının büyük çoğunluğunu Kürt kökenli muhafazakar vatandaşlar oluşturmaktadır. Partinin İslami bir çizgide olması, diğer partilere alternatif olabilecek bir potansiyel olarak görülmektedir.  HÜR DAVA PARTİSİ'NİN İLKELERİ:  Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde içi boşaltılmış olan ve aslında bizi biz yapan insani ve İslami değerleri yeniden ihya etmek ve yaşanılır kılmak, Toplumu sisteme değil, sistemi toplumun inanç değerleriyle uyumlu hale getirmek, İnanç ve ibadet hürriyetinin önündeki engelleri kaldırmak, İnsani temel hak ve hürriyetlerin gerçek anlamda tanınmasını sağlamak, Kürd sorununun çözümünü sağlamak, Adil, bağımsız ve tarafsız bir yargının oluşumunu sağlamak, Can, mal, ırz, akıl ve nesil emniyetini sağlamak, Ahlaki yozlaşmaya dur demek, Toplumun temel değerlerini siyasete taşımak ve hakim kılmak, Toplumun huzur ve barışını sağlamak, Sosyal adaleti sağlamak, Dış ilişkilerin mihverine adaleti yerleştirmek, mazlum ve mustazaf halklarla dayanışmayı sağlamak, Programında yazılı diğer hedefleri gerçekleştirmektir. Partinin Resmi sayfası http://www.hudapar.org/ Adresidir.  

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar