Jean Paul Sartre'in yahudileri ve antisemitizmi ele aldığı kitabıdır. Sartre kitabında sorunun kökenlerini tarihsel olarak bir eleştriden geçirmiştir. Avrupalının düşüncesindeki antisemist düşüncenin sebepleri araştırılmıştır.

Hür Olmak

 Jean Paul Sartre'in yahudileri ve antisemitizmi ele aldığı kitabıdır. Sartre kitabında sorunun kökenlerini tarihsel olarak bir eleştriden geçirmiştir. Avrupalının düşüncesindeki antisemist düşüncenin sebepleri araştırılmıştır. Buna paralel olarak Sartre yaşadığı dönemdeki antisemitizmi eleştirmiştir. Antisemitizmin pek haklı kökenleri olmadığını söylemişitir. Aynı şekilde antisemist söylemlerin bu dönemde moda tabirler olduğunu söylemiştir. Sartre' ın bu kitabı antisemitizme merak salmış olanlar ve bu konu üzerinde çalışanlar ve araştırma yapanlar için kaymak bir eser mahiyetindedir. Kitabın Toplumsal Dönüşüm yayınlarından çıkmış güzel bir çevirisi mevcuttur.    

Yanıtlar