Hüsamettin Çoban, Anadolu Selçuklu Devleti'nin önde gelen beylerindendir. 13. yüzyılda yaşamıştır.

Hüsamettin Çoban

Hüsamettin Çoban, Anadolu Selçuklu Devleti'nin önde gelen beylerindendir. 13. yüzyılda yaşamıştır. Hüsamettin Çoban, yaşadığı dönemde en çok sözü geçen beylerdendi. I. İzzeddin Keykavus ile kardeşi I. Alaeddin Keykubad arasındaki taht kavgasında arabuluculuk yapacak kadar itibar sahibiydi. İzzettin Keykavus'un Trabzon Rum İmparatorluğu'na karşı gerçekleştirdiği harekatı yönetti. Sinop'u fethederek Karadeniz donanmasını kurdu. Kırım'a sefer düzenledi. Kastamonu bölgesinde nüfuz sahibi oldu. Ölümünden sonra ailesi de bu nüfuzu kullandı ve Çobanoğulları Beyliği ortaya çıktı. == Ayrıca bakınız == * Çobanoğulları Beyliği

Yanıtlar