--}}

Hüseyin Bey

Hüseyin Hasib Bey, (d. 1800 - ö.

Hüseyin Bey, (ö. 1871), Osmanlı siyasetçi.

Devlet kademelerinde, Hazine-i Hassa nazırlığı da dahil olmak üzere önemli görevlerde bulunmuş olan Mehmed Tahir Paşa`nın oğludur. İhtisab Ağası Hüseyin Bey namıyla tanınmıştır. Hükümet hizmetine önce babasının yanında ve refakatinde başlamış 1835 tarihinde kapıcıbaşı rütbesiyle İhtisab Nezareti`ne tayin olunmuştur.

Birkaç kez İhtisab Nazırlığı`na da getirilen Hüseyin Bey, 1267 Şaban`ında İhtisab Nezareti`nin lağvedilmesi üzerine Meclis-i Has ve Umumi`ye memur edilmiş, 1 yıl sonra İhtisab Nezareti`nin yeniden ihdası üzerine dördüncü kez İhtisab Nezareti`ne atanmıştır. 1 Temmuz 1858`de Şehremanetliğine tayin edilmiş, 28 Eylül 1859 tarihinde azledilmiştir. Ancak, 27 Eylül 1861 - 16 Mart 1868 tarihleri arasında ikinci kez İstanbul Şehremaneti (Belediye Başkanı) olmuştur.

İkinci döneminde yeni belediye nizamnamesinin neşri üzerine İstanbul`un on dört belediye dairesine bölünmesi, Beyoğlu Belediye Dairesi`nde tecrübe edilen yeni usul belediyeciliğin İstanbul`un diğer kısımlarına da yayılması, bütün bunlar için de Batı memleketlerini görmüş bir şehreminine ihtiyaç duyulması sebebiyle bu görevinden alınarak Şura-yı Devlet Azalığı`na getirilmiş, yerine Server Paşa tayin olunmuştur. Hicri 1287 (1871) yılında vefat etmiş ve Eyyüb`de Bostan İskelesi`ne gömülmüştür.

İstanbul Belediye Başkanları

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.