Hüseyin Biçe

mizah

Hayatın güldürücü yönünü ortaya çıkaran sanat türü. İnsanı gülmeye sevk eden resim, karikatür, konuşma ve yazı sanatıdır. Mizah eserleri sadece şaka, güldürme maksadıyla söylenip, yazılıp, çizildiği gibi belli fikirleri ifade etmek için de ortaya konulabi...

Bünyan tarihçesi

Bünyan, yıllar boyu büyük bir yerleşim merkezi olmadığı için tarihçesi Kayseri’ ye bağlı kalmıştır. Bölge hangi hakimiyetin altına girmişse Bünyan da ona tabi olmuştur. Burada üzerinde duracağımız husus Bünyan’da ilk yerleşimin kimler tarafından olduğu ve...

Türk boyları

Türklerin ilk göçler bazen kesintiye uğrasa da yüzlerce yıl devam etti. İÖ 1700'lü yıllarda Sayan Dağları'nın güney batısından Altay ve Tanrı Dağları'na doğru bir göç oldu. Kuzey Çin ve bugünkü Moğolistan'daki Türklerin varlığı ise daha gerilere, Neolitik...

Kaşgarlı Mahmut

Kaşgarlı Mahmut, (d. 1008 - ö. 1105). Kaşgar'dan 45 km güney batıda Opal kasabasında dünyaya geldi.(Bazı kaynaklarda Isık Köl yakınındaki Bars Kul'da doğmuştur -Jean Paul Roux - Türklerin Tarihi). Tam adı "Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed"dir. Karahanlı so...

Deliilyas, Sivas

Deliilyas, Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı bir kasabadır.

Hüseyin Avni Cinozoğlu

Hüseyin Avni Cinozoğlu (1955, Karabük) Türk şair. Hüseyin Avni Cinozoğlu ilk ve ortaöğrenimini Safranbolu`da tamamlamıştır ve 1977`de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi`ni bitirmiştir.

Muhyiddin İbn Arabi

AbÅ« `Abd Allah Muhammad b. `Ali b. Muhammad b. al-`Arabi al-HātimÄ« al-Tā`Ä« (Arapça:أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الحاتمي الطائي

Dalakçı, Mucur

Dalakçı köyü Kırşehir İlinin Mucur ilçesine bağlı ve mucur merkeze 17 km uzaklıktadır.