--}}

Hüseyin Cöntürk

Hüseyin Cöntürk (1918 - 2003) Türk Eleştirmen.

Hüseyin Cöntürk (1918 - 2003) Türk Eleştirmen.

Hüseyin Cöntürk 1918`de İzmir`de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir`de tamamladı. 1941`de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi`ni bitirdi. İnşaat mühendisi ve yönetici olarak çeşitli devlet kurumlarında çalıştı. Cöntürk, özellikle 1950`li ve 1960`lı yıllarda, Yenilik, Pazar Postası, Türk Dili, Yeni Ufuklar, Varlık ve Ataç gibi önemli edebiyat dergilerinde, ayrıca yayıncıları arasında yer aldığı Dönem ve Yordam dergilerinde çıkan yazılarıyla "``öznel eleştiri``"ye ya da eleştiride denemeci tavıra karşı çıkarak Türkiye`de “``nesnel eleştiri``” anlayışının öncüsü oldu.

Genç şair, yazar ve eleştirmenlere verdiği destekle tanındı; özellikle 1960 Kuşağı`nın bir eleştiri kuşağı olarak yetişmesine büyük emeği geçti. Yıllarca her çarşamba evinde gerçekleştirdiği "``Çarşamba Toplantıları``" ile, ilgi alanları birbirinden çok farklı gençleri bir araya getirdi, o güne kadar pek bilinmeyen pek çok konunun gençler arasında derinlemesine irdelenip tartışılmasını sağladı.

1958`de çıkan ilk kitabı "Eleştirmeden Önce"de, New Criticism (Yeni Eleştiri) hareketinden etkilenerek (kendi deyişiyle) “eleştirme” kuramı üzerinde durdu.

İkinci kitabı "Çağının Şairi"nde (1960) ise şiir kuramını ele aldı. Sonraki kitaplarında kuramdan uygulamaya geçti: "Günlerin Götürdüğü"nde (1962) eleştirmen Suut Kemal Yetkin`i, "Turgut Uyar" (1961) ile "Behçet Necatigil ve Edip Cansever Üstüne" (1964) kitaplarında ise bu şairleri inceledi. 1960`lardan sonra edebiyattan uzaklaştı ama özellikle genç yazar ve şairlere ilgisini ve desteğini sürdürdü. 22 Haziran 2003`te Ankara`da öldü.

Ölümünden sonra, kitaplarıyla birlikte, makaleleri, tartışma yazıları, deneme yazıları, daha önce kitaplaşmayan "Eleştirme Sözlüğü" ve "Şairler Sözlüğü" çalışmaları, Haluk Aker ve Nuran Tezcan`ın da katkılarıyla, Ege Berensel tarafından titiz bir çalışmayla kitaplaştırıldı ve YKY tarafından iki cilt olarak basıldı.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.