Hüseyin Hilmi Paşa

Osmanlı devlet adamı. 1855 yılında Midilli'de doğdu. Orada Rüşdiye'yi bitirdi ve bir süre medrese eğitimi gördü.

Hüseyin Hilmi Paşa (1855 - 1922) Osmanlı devlet adamı. 1855 yılında Midilli'de doğdu. Orada Rüşdiye'yi bitirdi ve bir süre medrese eğitimi gördü. Bu arada hocalardan fıkıh ve Fransızca dersleri aldı. 1874'ten sonra Tahrirat Kalemi'ne girdi.1897'de kısa bir süre Adana valiliği, daha sonra 1902'ye değin Yemen Valiliği görevlerinde bulundu. Aynı yıl Selanik, Kosova ve Manastır vilayetleri genel müfettişliğine atandı.

II. Meşrutiyet'in ilanından (1908) sonra, Rumeli'deki çalışmalarından hoşnut olan İttihat ve Terakki yönetiminin isteğiyle, 30 Kasım 1908'de kurulan Kamil Paşa hükümetinde dahiliye nazırlığına getirildi. 22 Nisan 1909'da Tevfik Paşa'nın istifasından sonra yeniden sadrazamlığa getirildi. Kısa bir süre Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümetinde adliye nazırlığı yaptıktan sonra, 15 Ekim 1912'de Viyana sefirliğine atandı. Bu görevi I. Dünya Savaşı sonuna değin sürdürdü, savaştan sonra da Viyana'dan ayrılmadı ve 1922 yılında orada öldü. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Beşiktaş'ta Yahya Efendi Dergahı'nda toprağa verildi.

Görüşler

 • Fevzi Cer Avatar
  Fevzi Cer - 1 yıl önce

  Fotoğraf Hüseyin Hilmi Paşa değil Hüseyin Hüsnü Paşa. Değiştirseniz iyi olur.


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hüseyin Hilmi Paşa ilgili konular

 • Hıdiv

  Hıdiv (Farsça: ``büyük vezir``), Hidiv olarak da yazılır, Kavalalılara mensup Mısır valilerine babadan oğula geçmek üzere 1867`de verilen
 • Hulusi Salih Paşa

  Siyaset ve devlet adamı. 1885 yılında Harbiye'de, daha sonra Almanya'da öğrenim gördü. Erkânı Harbiye'de görevliyken Diyarbakır'a sürüld
 • II. Meşrutiyet

  24 Temmuz 1908'de Meşrutiyet'in ilanından sonra İTC doğrudan iktidara gelmedi; Hüseyin Hilmi Paşa, İbrahim Hakkı Paşa ve Sait Paşa gibi sayg
 • Abbas Hilmi Paşa II

  Abbas Hilmi Paşa II Osmanlı Devleti tarafından Mısır’a gönderilen son hidiv. 14 Temmuz 1874 (H.1291) senesinde İskenderiye’de doğdu.
 • Abbas Hilmi - II

  Osmanlı Devleti tarafından Mısır’a gönderilen son hidiv. 14 Temmuz 1874 (H.1291) senesinde İskenderiye’de doğdu. Hidiv Tevfik Paşanın oğ
 • Kavalalılar

  Kavalalılar Mısır’daki Kavalalı Mehmet Ali Paşa hanedanı. ailenin atası İbrahim Ağa, aslen Konyalı olup, Osmanlılar devrinde Edirne’ye
 • Abbas Hilmi Paşa

  I. Abbas Hilmi Paşa - Mısır Hidivi
 • Hüseyin Kamil

  Sultan Hüseyin Kamil (21 Kasım 1853-9 Ekim 1917), Mısır sultanı ve Sudan kralı (1914-1917).
 • II. Meşrutiyet Dönemi

  24 Temmuz 1908'de Meşrutiyet'in ilanından sonra İTC doğrudan iktidara gelmedi; Hüseyin Hilmi Paşa, İbrahim Hakkı Paşa ve Sait Paşa gibi sayg
 • II. Abbas (Mısır)

  II. Abbas veya II. Abbas Hilmi Paşa (d. 14 Temmuz 1874, İskenderiye – ö. 20 Aralık 1944, Cenevre), son Mısır hidividir.
Hüseyin Hilmi Paşa
Hüseyin Hilmi Paşa