Hüseyin Yaltırık

Kısaca: Dr. Hüseyin Yaltırık (d. 29 Temmuz 1957 Güzelçamlı, Kuşadası Türkiye), TRT İzmir Radyosu ve THM Ses Sanatçısı ...devamı ☟

Dr. Hüseyin Yaltırık (d. 29 Temmuz 1957 Güzelçamlı, Kuşadası Türkiye), TRT İzmir Radyosu ve THM Ses Sanatçısı

İlkokulu Güzelçamlı`da, ortaokul ve Lise öğrenimini Söke`de tamamladı. 1975 yılında TRT`nin açtığı amatör - mahalli ses ve saz sınavını kazanarak radyoda çalıp söyleme hakkı elde etti. 1975-1978 yılları arasında Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü`nden mezun oldu.1978-1979 Öğretim yılında Kırklareli Ticaret Lisesi`nde İngilizce öğretmenliğine başladı. 1984-1985 Öğretim yılında Konya Beyşehir`e atandı. Bu öğretim yılının sonunda (1985 yılında) sınavla Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Okutmanlığı`nı kazanarak bu Üniversitenin çeşitli fakültelerinde 1988 yılına kadar okutman olarak çalıştı. Bu dönem içinde Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi`nin (İngiliz Dili Eğitimi Bölümü) lisans tamamlama programını bitirerek mezun oldu. 1987 yılında TRT İzmir Radyosu`nun açtığı yetişmiş ses sanatçısı sınavını kazanarak kadro karşılığı sanatçı olarak bu kuruma intisab etti. Sanatçı iken aynı zamanda 1992-1993 Öğretim Yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı`nın Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türk Halk Müziği dalında açtığı Yüksek Lisans Programını tamamlayaıp “Mahmut Ragıp Gazimihal`in Hayatı ve Türk Halk Müziğine Katkıları” başlıklı tezini verdi. TRT`deki görevi esnasında 1988 yılında İsviçre`nin Cenevre şehrinde EBU`nun (Avrupa Yayın Birliği) Halk Müziği toplantısına TRT`nin temsilcisi olarak katıldı ve daha sonra aynı amaçla Belçika`nın Brüksel şehrinde BRT (Belçika Radyo Televizyon Kurumu) ev sahipliğinde yapılan EBU toplantısına da aynı sıfatla katıldı. 1989 Yılında TRT adına Yugoslavya`nın Voyvodina Bölgesi`ndeki Novi-Sad şehrinde gerçekleştirilen EBU Halk müziği Festivali`ne, 1998 yılında da İsrail`in Aşkelon kentinde gerçekleştirilen Britsa müzik Festivaline TRT adına katılan gruplara “kafile başkanı” sıfatıyla katıldı. 1994 -1995 Öğretim Yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi (Folklor) Ana Bilim Dalı`nda açılan Doktora Programına başladı. 17.10.2000 tarihinde “Trakya Bölgesi Tasavvufi Halk Müziği`nde Güfte-Beste İlişkisi” başlıklı doktora tezini tamamlayıp bu programdan mezun oldu. Halen TRT İzmir Radyosu`nda Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak görevini sürdürmektedir. Yayımlanmış kitap, makale, bildiri, CD, derlemeler ve (görev dışı) radyo programcılığına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

KİTAPLAR

 1. Makedonya`da Rumeli Türklerinin Tarih ve Kültürleri (Paneller-Konferanslar-1, İzmir Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları-1, İzmir 1996, (Yazarlar: Kemal VATAN - Hüseyin YALTIRIK)
 2. Makedonya`da Rumeli Türklerinin Tarih ve Kültürleri (Paneller-Konferanslar-2, İzmir Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları-2, İzmir 1999, (Yazarları: Kemal VATAN - Hüseyin YALTIRIK)
 3. Trakya Bölgesinin Tasavvufi Halk Müziği, Kültür Bakanlığı Yayınları: 2947, Yayınlar Dairesi Başkanlığı Sanat-Müzik Yayınları: 428-13, G.Ü. İletişim Fakültesi Matbaası, Ankara 2002.
 4. Tasavvufi Halk Müziği & CD, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2003.
 5. Kırklareli Halk Müziği ve í‚şık Ali Tanburacı, Meta-Basım, İzmir 2004.


MAKALELER

 1. “Ölümünün 11. Yılında Kırklareli`li í‚şık Ali Tanburacı”, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Dergisi, S.6, Temmuz 1993, ss.85-97.
 2. “Rumeli Türkülerinde Bir Efsane: Vardar Ovası”, Vardar Dergisi, İzmir Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, S.1, Eylül - Ekim 1999, ss.13-15.
 3. “Türk Halk Müziği Ve Edebiyatında Rumeli Türküleri” Makedonya`da Rumeli Türklerinin Tarih ve Kültürleri (Paneller-Konferanslar-2, İzmir Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları-2, İzmir 1999, ss. 77-94.
 4. ”Rumeli`li Atatürk Ve Türk Halk Müziği” Makedonya`da Rumeli Türklerinin Tarih ve Kültürleri (Paneller-Konferanslar-2, İzmir Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları-2, İzmir 1999, ss. 274-286.


BİLDİRİLER

 1. “Mektup” II. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri III. Cilt, (Durmuş Yazıcıoğlu`nun bildirisi içinde yer almıştır.) T.C. Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınlar: 39, Seminer - Kongre Bildirileri: 10, Ankara 1982.
 2. “Halk Oyunlarının Sahneye Aktarılmasındaki Yanlış Uygulamalar Ve Müzik Konusunda Karşılaşılan Güçlükler ile Teknik ve Pratik Çareler”; Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu, Ankara 26-28 Ekim 1987, T.C. Kültür Bakanlığı ile ODTÜ`nün ortak çalışması. (Kültür Bakanlığı tarafından kitap olarak yayımlanmıştır)
 3. “Türk Halk Oyunlarının Sahada Derlenmesine Kronolojik Bir Yaklaşım ve Metodlar Meselesi” Türk Halk Oyunlarının Sahada Derlenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları 2489, Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları: 303 , Seminer-Kongre Bildirileri Dizisi: 64, İzmir 1-3 Aralık 1999, ss. 204-221.
 4. “Hacı Bektaş Veli Ve Bektaşiliğin Türk Halk Müziği`ndeki Yeri”; Gazi Üniversitesi , Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, 21-23 Ekim 1998 Ankara. (Kitap Halinde Yayımlanmıştır)
 5. ”Anadolu İnançlarında Müziğin Yeri” Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri, Ürgüp-Nevşehir 23-28 Ekim 2000, T.C. Kültür Bakanlığı Desteğinde ERVAK (Anadolu Erenleri Kültür Ve Sanat Vakfı) Bilim Kültür Dizisi-2 , ss. 833-848.
 6. “Kayseri Türkülerinin Konu, Dizi, Tartım Ve Tavır Özellikleri” Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni (Sempozyum), Kayseri 12-13 Nisan 2001, C.2, ss.793-802.
 7. “Derlenmiş Çivril Türkülerinin Konu, Dizi, Tartım ve Tavır Özellikleri”, (Ortak bildiri) Geçmişten Günümüze Çivril Sempozyumu. Çivril 19.02.2001.
 8. “Makedonya Türklerinin ve Göçmenlerinin Türkülerinde Konu, Dizi Ve Tartım” VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, İçel 18-22 Haziran 2001. T.C. Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 9. "Trakya Bölgesi Bektaşi Müziğinde Mersiye ve Yas (Matem) Nefesleri", 21. YY. Başında Türkiye`de Müzik Sempozyumu, Sevda Cenap And Müzik Vakfı, 15-16 Mart 2002, Ankara.
 10. "Bursa Türkülerinin Konu, Dizi ve Tartım Özellikleri", Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumuu. Bildiriler Kitabı II. Cilt ss. 587-593, Bursa, 4-6 Nisan, 2002.
 11. "Tire Ali Baba`da Söylenen Bektaşi Nefesleri" Faik Tokloğlu Anısına Tire Sempozyumu, Kültür Bakanlığı İzmir İl Kültür Müdürlüğü ve Tire Belediye Başkanlığı`nın Ortak Çalışmaları. Tire, 7 Haziran 2002. (Kitap henüz yayınlanmamıştır)
 12. “Ödemiş Adagüme`de Davut Dede (Bayramı ve İnanç Pratikleri)” Mutahhar Şerif Başoğlu Anısına Ödemiş Sempozyumu, Kültür Bakanlığı İzmir İl Kültür Müdürlüğü Katkılarıyla Ödemiş Belediye Başkanlığı, Ödemiş, 11 Eylül, 2002. (Kitap henüz yayınlanmamıştır.)
 13. “Bilinmeyen Yönleriyle Giritli Cafer Efe (Hayatı, Milli Mücadeleye Katkısı Ve Hakkındaki Türküler), Zeybek Kültürü Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, 24-25 Ekim, 2002. (Bildiri Mart-Nisan 2005 Folklor Ve Edebiyat Dergisinde makale olarak da yayımlanmıştır.)
 14. “Develi`li í‚şık Seyrani`nin Trakya Bölgesindeki Bestelenmiş Nefesleri” Bütün Yönleriyle Develi Bilgi Şöleni, Develi, 26-29 Ekim, 2002.
 15. “Çankırı Yaran Geleneğinde Taklit Unsurları ve Folklor Pratikleri Açısından Taklidin Kökenleri” Çankırı Valiliği Yaran Kültürü Sempozyumu, 2004.
 16. “Halk Türkülerinde Yaren ve Yarenlik”, Çankırı Valiliği Yaran Kültürü Sempozyumu, 2004.
 17. “Balkanlar`da Bektaşilik Ve Müziği”, Eylül 2004, Ruse, Bulgaristan.
 18. “Trakya`da Bektaşilik Ve Müziği”, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Ankara, 14-15 Mayıs 2005.
 19. “Çal`dan Derlenen Türkülerin Müzikal Özellikleri”, Çal Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 01-03 Eylül 2006.
 20. “`Gelin Ümmü` Türkülerinde Ve Hikayelerinde Ortak Motifler”, Çal Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 01-03 Eylül 2006.


DERLEME - ARAŞTIRMA

 1. TRT Türk Halk Müziği Repertuvarına geçmiş 40 adet derleme türkü, oyunhavası ve 3 adet uzunhava. TRT Repertuvar Kitabı, 2000.
 2. Aydın - Kuşadası - Güzelçamlı Beldesi`nde Halk Müziği Derleme Çalışması, E.Ü. D.T.M. Konservatuvarı Derleme Ekibi olarak ortak çalışma.
 3. Balıkesir/Bigadiç Halk Bilimi ve Halk Müziği Derleme Çalışması -1, E.Ü.D.T.M. Konservatuvarı Derleme Ekibi olarak ortak çalışma. (Bu çalışmayla ilgili bazı veriler Belediyece yayımlanan Bigadiç dergisinin 9. Sayısında yayımlanmıştır. ss. 41-46.
 4. Balıkesir/Bigadiç Halk Bilimi ve Halk Müziği Derleme Çalışması-1, E.Ü. D.T.M. Konservatuvarı Derleme Ekibi olarak ortak çalışma.
 5. Balıkesir / Bigadiç Halk Bilimi ve Halk Müziği Derleme Çalışması II. Dr. Reyhan ALTINAY - Dr. Hüseyin YALTIRIK ve Bigadiç Belediyesi Derleme Ekibi, Şubat 2000. Bu çalışma Bigadiç Kaymakamlığı ve Belediyesinin sponsorluğunda ortak bir proje olarak “Bigadiç Yöresi Folklorundan Örnekler VCD I” adıyla yayımlanmıştır.
 6. “Ege`den Geleneksel Halk Müziği Örnekleri CD 1” , E.Ü. 03. DTMK 002 Nolu Ortak Proje.
 7. “Afyonkarahisar Geleneksel Halk Müziği Örnekleri CD ” , Afyonkarahisar Valiliği Kültür Hizmeti Yayını (Ortak Çalışma), Afyonkarahisar 2003
 8. “Burdur Halk Müziği Örnekleri CD ” , Burdur Valiliği Kültür Hizmeti Yayını (Ortak Çalışma), Burdur, 2005


RADYO PROGRAMLARI

Mesleki mecburiyet ve mesai dışında araştırma ve incelemeye dayanan radyo yayınları:
 1. “Kaynaktan Mikrofona Türkülerimiz ve Ezgilerimiz”, (Radyo) TRT -1 ortak yayın ve Erzurum-Trabzon -Antalya Bölge Radyolarından yayınlandı. Program Süresi: 20` X 52 Program (2 yıl 15 günde bir), 1990 -1991 Yılları yapımı.
 2. “Türk Halk Müziği Dağarcığından”, (Radyo) TRT -1 ortak yayın ve Erzurum-Trabzon -Antalya Bölge Radyolarından yayınlandı. Program Süresi: 20` X 52 Program (2 yıl 15 günde bir), 1993 -1994 Yılları yapımı.
 3. “Dünyadan Halk Müziği”, (Radyo) TRT -1 ortak yayını Program Süresi: 20` X 26 Program (Bir yıl 15 günde bir), 1987 yapımı.
 4. “Müzikli Edebiyat” (Radyo) TRT - 1 ortak yayını Program Süresi: 30` X 52 Program (Bir yıl, haftada bir), 2000 yapımı, (Programlar “Şeker Mikrofon Programı içinde özel bir bölüm ve canlı yayın olarak gerçekleştirilmiştir)
 5. “Türk Halk Müziğinden Damlalar”, (Radyo) TRT - 4 yayını. Program Süresi: 32` X 52 Program (Bir yıl, haftada bir), 2000 yapımı.
 6. “Kaynaktan Mikrofona THM”, (Radyo) TRT - 4 yayını. Program Süresi: 32` X 52 Program (Bir yıl, haftada bir), 2001 yapımı.
 7. “Geçmişten Günümüze Türk Halk Müziği” (Radyo) TRT-4 Yayını. Program Süresi: 60` 00” X 52 Program (2003 yılı itibarıyla her Çarşamba saat 15:00 -16:00 arasında yayın Canlı olarak gerçekleşmiştir.)
 8. “Avrupa`da Halk Müziği” Özel Program (Yayın tarihi: 12 09.2003 ; R-4)
 9. “Geçmişten Günümüze IZMİR RADYOSUNDA THM” Özel Program (Radyo yayınlarının 75. Yılı nedeniyle 2003 yılında hazırlanıp yayınlanmıştır)


VERdİÄžİ LİSANSÜSTÜ DERSLER

 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuvarı`nda 2003-2004 Öğretim döneminde Yüksek Lisans Programında “Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği, Tasavvufi Halk Müziği, Sahada Derleme Yöntem ve Teknikleri” dersleri haftalık ikişer kredi olmak üzere okutulmuştur.
 2. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`nde 2005-2006 Öğretim Döneminde Duysal Tasarım Yüksek Lisans programında “Müzik Teknolojisi” dersini haftada 3 kredi olmak üzere okutmuştur.
 3. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`nde 2006-2007 Öğretim Döneminde Duysal Tasarım Yüksek Lisans programında “Müzik Teknolojisi” dersini haftada 3 kredi olmak üzere okutmuştur.


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.