Hüsrev Bin Mehmed Es-Sivasi

(Molla Hüsrev) adıyla şöhret bulan, Hüsrev Bin Mehmed, Sivas-Tokat arasında iskan edilen Türkmenlerden Arsak Kabilesine mensuptur. Hicri

Diğer anlamları

Hüsrev Bin Mehmed Es-Sivasi

(Molla Hüsrev) adıyla şöhret bulan, Hüsrev Bin Mehmed, Sivas-Tokat arasında iskan edilen Türkmenlerden Arsak Kabilesine mensuptur. 1470 yılında İstanbul Kadısı iken vefat etmiş ve naaşı Bursa’ya nakledilerek Zeyniler Semtindeki kendisinin yaptırdığı medrese yakınlarında defnolunmuştur. Birçok konuda eserleri mevcuttur.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hüsrev Bin Mehmed Es-Sivasi ilgili konular

 • Sivas

  Sivas Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci
 • Abdurrahman es-Sufi

  Abdurrahman es-Sûfi (903-986), Batlamyus'un Almagest'inden yararlanarak hazırlamış olduğu yıldız kataloğu ile tanınmıştır. Bu katalogda, 4
 • Abdülehad Nuri

  İstanbul'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Abdülehad Nuri bin Muslihuddin, künyesi Ebü'l-Mekarim'dir. 1593 (H. 1002) senesinde Sivas't
 • Sivasi Abbülmecid Efendi

  Anadolu’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Abdülmecîd, künyesi Ebü’l-Hayr, lakabı Mecdüddîn’dir. İsmi, Abdülmecîd Şirvâ
 • Ahmed bin Mahmud

  Ahmed bin Mahmud Türk tarihinde birden fazla kişinin ismidir. Bunlar;
 • Kemaleddin İbn-i Hümam Es-Sivasi

  Fatih devri ulemasından olup, 1374 yılında doğmuş ve 1445 yılında vefat etmiştir. Mensubiyeti itibariyle Sivas’lıdır. Dedesi Sivas’tan
 • Ebu Abdullah Ali Bin Mehmed Es-Sivasi

  Doğum tarihi bilinmemekte olup vefat tarihi Miladi takvim itibariyle 1302 olarak bilinmektedir. Erdemli bir insan olup hekimliği ile şöhret bulmu
 • Ahmed Bin Abdullah Es-Sivasi

  1384 yılında vefat eden Ahmed Bin Abdullah, bilgin ve erdemli bir zat olup, hekimlik yapmıştır. (İksir-üs-sade, Et-Tercih, Şerh-üt Tenkih) ö
 • Abdülmecid Bin Muharrem Es-Sivasi

  Din bilginidir. Sultan III.Mehmed’in davetine uyarak İstanbul’a gelmiştir. Hicri 1049 yılında vefat etmiş ve Eyüp’de Nişancı Dergahına
 • Hüsrev Bin Mehmed Es-Sivasi

  (Molla Hüsrev) adıyla şöhret bulan, Hüsrev Bin Mehmed, Sivas-Tokat arasında iskan edilen Türkmenlerden Arsak Kabilesine mensuptur. Hicri