Hüsrev Melik (ö. 1191), 1160-1186 yılları arasında hüküm süren son Gazne Devleti sultanı.

Hüsrev Melik

Hüsrev Melik (ö. 1191), 1160-1186 yılları arasında hüküm süren son Gazne Devleti sultanı. Sultan Sencer, Oğuzlar tarafından esir edilince, Gurlular harekete geçtiler ve 1157'de bazı Gazne şehirlerini ele geçirdiler. Bundan sonra başkentlerini Lahor'da yaşatabilen Gaznelilerin son hükümdarı olan Hüsrevşah'ın oğlu Hüsrev Melik, Pencap çevresinde hüküm sürdü. Gurlular, 1186'da Hüsrev Melik'i ve oğullarını esir alarak, Gazne Devleti'ne son verdi. * Bosworth, Clifford Edmund (1977). The Later Ghaznavids: Splendour and Decay, The Dynasty in Afghanistan and Northern India 1040–1186 Columbia University Press, New York. ISBN 0-231-04428-3 * Merçil, Erdoğan (1989). Gazneliler Devleti Tarihi, TTK Yayınevi, Ankara, ISBN 975-16-0189-4. * Şebankarei, Muhammed b. Ali. Mecmau'l-Ensab fi't-Ta-rih, İstanbul Yeni Cami Kütüphanesi. no: 909. === Dipnotlar === == Dış bağlantılar == * History of Iran: Ghaznavid Dynasty

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar