--}}

Hıristiyan Mezhepleri

Hristiyanlık dini, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katolik, Ortodoks, Protestanlık olarak bilinirler.Genel sınıflamalar nesnelliğe aykırı olabileceğinden her birinin kendi linkine bakmak suretiyle kimliği öğrenilebilir:*Arian*Katolik*Anglikan*Protestan*Ortodoks, Nesturi*Pentekostal*Restorasyon*Üçlemekarşıtları, Unitaryan, Universal, Yehova Şahitleri*Mormon*Yeni Düşünce, Swedenborgian,Manichaeism*Mesiyanikolarak anakiliseler ortaya konduktan sonra, Protestan:*Kalvinist*Methodist*Baptist*Luther

Hristiyanlık dini, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katolik, Ortodoks, Protestanlık olarak bilinirler.

Genel sınıflamalar nesnelliğe aykırı olabileceğinden her birinin kendi linkine bakmak suretiyle kimliği öğrenilebilir:olarak anakiliseler ortaya konduktan sonra,

Protestan:Ortodoks:

 • Ermeni
 • Belarus
 • Bulgar
 • Kaldean
 • Koptik
 • Macar
 • Etiyopya
 • Gürcistan
 • Yunan
 • İskoçya
 • Latin, Febronian, Gallikan
 • İtaloAlbanian
 • Maronit
 • Melkit
 • Romanya
 • Rusya
 • Slovak
 • Suriye
 • Malabar
 • Malankara
 • Ukranya
kiliseleridir. Ayrıca tarikatlar:Kiliselerin farklılıkları tarihi, imani ve amelidir. Ekklesia, topluluk demektir. Klerkler, yani ruhbanlar veya din adamlarına ilkin presbyteri denildi, sonra episcopi. Kendilerini adayanlar anlamında diyakos rahipler ortaya çıktı. Kilise başkanına episkopos, piskopos denir. Papa, bütün piskoposların reisidir. Katolik, evrensel kilise demektir. Roma`nın idam biçimi olan ve İsa`nın insanlık adına kendini kurban ettiğine inanıldığı haç, kurtuluş simgesidir.

Hristiyanlıkta ilk ayrılmalar monofizit-diofizit tartışmasındandır. İsa tek mi çift mi doğalıydı? İsa tanrıdır diyenler, İsa hem tanrı hem insandır diyenler. İlk ayrılan Nesturiliktir.

Teslis, üçleme demektir. Bir üç, üç birdir, üçün her biri uknumdur. Yani, Baba-Oğul-Kutsal Ruh. Bir cevherde üç kişilik.

İlgili

Kaynakça

"Religious Order" ve "List of Christian Denominataons"

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hıristiyan Mezhepleri
Hıristiyan Mezhepleri