Hıristiyan Mezhepleri

Hristiyanlık dini, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katolik, Ortodoks, Protestanlık olarak bilinirler.Genel sınıflamalar nesnelliğe aykırı olabileceğinden her birinin kendi linkine bakmak suretiyle kimliği öğrenilebilir:*Arian*Katolik*Anglikan*Protestan*Ortodoks, Nesturi*Pentekostal*Restorasyon*Üçlemekarşıtları, Unitaryan, Universal, Yehova Şahitleri*Mormon*Yeni Düşünce, Swedenborgian,Manichaeism*Mesiyanikolarak anakiliseler ortaya konduktan sonra, Protestan:*Kalvinist*Methodist*Baptist*Luther

Hristiyanlık dini, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katolik, Ortodoks, Protestanlık olarak bilinirler.

Genel sınıflamalar nesnelliğe aykırı olabileceğinden her birinin kendi linkine bakmak suretiyle kimliği öğrenilebilir:olarak anakiliseler ortaya konduktan sonra,

Protestan:Ortodoks:

 • Ermeni
 • Belarus
 • Bulgar
 • Kaldean
 • Koptik
 • Macar
 • Etiyopya
 • Gürcistan
 • Yunan
 • İskoçya
 • Latin, Febronian, Gallikan
 • İtaloAlbanian
 • Maronit
 • Melkit
 • Romanya
 • Rusya
 • Slovak
 • Suriye
 • Malabar
 • Malankara
 • Ukranya
kiliseleridir. Ayrıca tarikatlar:Kiliselerin farklılıkları tarihi, imani ve amelidir. Ekklesia, topluluk demektir. Klerkler, yani ruhbanlar veya din adamlarına ilkin presbyteri denildi, sonra episcopi. Kendilerini adayanlar anlamında diyakos rahipler ortaya çıktı. Kilise başkanına episkopos, piskopos denir. Papa, bütün piskoposların reisidir. Katolik, evrensel kilise demektir. Roma`nın idam biçimi olan ve İsa`nın insanlık adına kendini kurban ettiğine inanıldığı haç, kurtuluş simgesidir.

Hristiyanlıkta ilk ayrılmalar monofizit-diofizit tartışmasındandır. İsa tek mi çift mi doğalıydı? İsa tanrıdır diyenler, İsa hem tanrı hem insandır diyenler. İlk ayrılan Nesturiliktir.

Teslis, üçleme demektir. Bir üç, üç birdir, üçün her biri uknumdur. Yani, Baba-Oğul-Kutsal Ruh. Bir cevherde üç kişilik.

İlgili

Kaynakça

"Religious Order" ve "List of Christian Denominataons"

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hıristiyan Mezhepleri ilgili konular

 • Katolik kilisesi

  Ruhani başkanının Papa olduğu, diğer adı Roma Katolik Kilisesi olan bir Hristiyan mezhebi. Katoliklik de Ortodoksluk gibi 4. Ekümenik konsil
 • Montserrat - Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 7,574 (Temmuz 2001 verileri)Nüfus artış oranı: %13.39 (2001 verileri)Mülteci oranı: 123.98 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)Bebek öl
 • Avustralya - Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 19,357,594 (Temmuz 2001 verileri)Yaş yapısı: 0-14 yaş: %20.64 (erkek 2,045,892; kadın 1,948,949)15-64 yaş: %66.86 (erkek 6,538,096; kad
 • Hristiyan Mezhepleri

  Hıristiyan mezhepleri, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık olarak bilinirler.
 • Hıristiyan Mezhepleri

  Hristiyanlık dini, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katolik, Ortodoks, Protestanlık olarak bilinirler.Genel sınıflamalar nesnelliğe aykır
 • Birinci Konsil (İznik Konsili)

  Birinci İznik Konsili M.S. 325 yılında İmparator Konstantin tarafından Roma İmparatorluğu'nda resmi din olacak Hıristiyanlığın içerisinde
 • Hieria Konsili

  Hieria Konsili, Hıristiyan Konsil. Ekümenik konsil ilan edilmesine rağmen, daha sonra Ortodoks Kilisesi ve Katolik Kilisesi tarafından ekümenik
 • Arian İhtilafı

  Arian İhtilafı, dördüncü yüzyılın Hıristiyan dünyasını sarsan ve kilisenin ilk Ekümenik konsil'in toplanmasına neden olan büyük teoloj
 • Kalkedon Konsili

  Kalkedon Konsili veya Kadıköy Konsili, 451 yılında 8 Ekim’de başlayıp 1 Kasım’da sonlanmış ekümenik konsildir. Kalkedon bugün İstanbul
Hıristiyan Mezhepleri
Hıristiyan Mezhepleri