H��Credeki Mucize (Kitap)

Mucid

Buluş ya da icat, daha önce bulunmayan bir şeyin insan çabasıyla geliştirilmesidir. İcatların çoğu daha önce var olan teknolojilerin yeni ve benzersiz biçimde bir araya getirilmesinin sonucudur.

Hücredeki Mucize (kitap)

Robert Paul

Endonükleaz

Endonükleazlar bir polinükleotit zincirindeki fosfodiester bağını kesen enzimlerdir. Buna karşın eksonükleazlar polinükleotit zincirinin sadece en ucundaki fosfodiester bağını keser. Doğada endonükleazlar çeşitli hücresel işlevlere sahiptir. Bu enzimlerin...

Mucize (anlam ayrımı)

H, h

Pruyn

tüccar ve siyasetçi Robert C. Pruyn (1847-1934), Amerikalı mucit, bankacı, işadamı ve siyasetçi Robert H. Pruyn (1815-1882), Amerikalı avukat, milis general

Mucîb (din)

Mucîb (Arapça المجيب), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

7. Koğuştaki Mucize

Sinemalar.com'da 7. Koğuştaki Mucize Twitter'da 7. Koğuştaki Mucize Instagram'da 7. Koğuştaki Mucize YouTube'da 7. Koğuştaki Mucize 31 Temmuz 2019 tarihinde

mucit

Buluş ya da icat, daha önce bulunmayan bir şeyin insan çabasıyla geliştirilmesidir. İcatların çoğu daha önce var olan teknolojilerin yeni ve benzersiz biçimde bir araya getirilmesinin sonucudur.