H��Rriyet G��Steri

Renk listesi

Çalışma var

Altöbek

Öbek kuramında, "" ikili işlemine sahip bir G öbeğinin herhangi bir H altkümesi de "" işlemine göre bir öbek oluşturuyorsa, H 'ye G 'nin altöbeği ya da altgrubu denir. Başka bir tanımlamayla, eğer G öbeğindeki "" işleminin H 'ye daralması H 'de bir öbek i...

Bileşke fonksiyon

Bileşke fonksiyon, matematikte bir işlevdir.

Özkök (soyadı)

compactTOC

Delta metodu

Delta Metodu istatistikte, bir asimtotik normal istatistiki tahmin edicinin fonksiyonu için bu tahmin edicinin sınırlayıcı varyans bilgisi kullanılarak yaklaşık bir olasılık dağılımı türetme metodudur. Delta metodu merkezi limit teoreminin genelleştirilmi...

Jeologlar listesi

==A==*Vladimir Abazarov (1930-2003)*Aziz Ab'Saber (d. 1924),*Otto Wilhelm Hermann von Abich (1806–1886)*Louis Agassiz (1807–1873) *Georgius Agricola (Georg Bauer) (1494–1555) *Ulisse Aldrovandi (1522–1605)*Claude Allègre (d. 1937)*Fernando Flávio Marques...

Dijital İmza Algoritması

Dijital İmza Algoritması dijital imza için bir FIPS standardıdır. Ağustos 1991’de National Institute of Standards and Technology (NIST) tarafından tasarlanmıştır. Dijital imza algoritması, ElGamal İmza Algoritması'nın bir varyantıdır.

zincir kuralı

Zincir kuralı bir değişkene bağlı bir fonksiyonun değişkeninin başka bir değişkene bağlı olması durumunda türevinin:<math>\fracdfdx=\fracdfdu\cdot\fracdudx</math> şeklinde yazılabilmesidir [<math>u=u(x)</math>]. Diğer gösterimleri...

Schnorr imzası

Kriptografide Schnorr imzası, Schnorr imza algoritması tarafından üretilen dijital imzalamadır. Güvenliği, ayrık logaritma problemlerinin çözülemezliğine dayanır. Kısa imzalar oluşturur ve verimlidir.