H��Rs��Z (Film, 1965)

Türkçenin ses özellikleri

Bugün dilimizde kullandığımız sözcükler: Türkçe ve Türkçeleşmiş yabancı kökenli sözcükler biçiminde ikiye ayrılmaktadır. Türkçe, kendi ses düzenine yabancı asıllı sözcükleri uydurmaktadır.Ses düzeni bakımından öz Türkçe sözcüklerde görülen başlıca özellik...

Kaldırılabilir tekillik

kaldırılabilir tekillik veya daha düzgün bir söylemle, bir holomorf fonksiyonun kaldırılabilir tekilliği, fonksiyonun görünüşte holomorf olmadığı; ancak daha yakın bir incelemeden sonra fonksiyonun tanım kümesinin bu tekilliği de içerecek şekilde genişlet...

Porsche RS Spyder

.rs

.rs Sırbistan için internet ülke kodu üst seviye alan adıdır. (ccTLD)

Konsensüs teoremi

konsensüs teoremi aşağıdaki ifadenin yalınlaştırılmasıdır:

Bileşke fonksiyon

Bileşke fonksiyon, matematikte bir işlevdir.

Doğu Azerbaycan Eyaleti'ndeki yerleşim birimleri listesi

Bu liste, İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde bulunan şehir ve köyleri alfabetik düzende içermektedir.

Rs 485

Bilgisayardaki RS-232 uzun mesafelisi olarak düsünülebilir. RS-232 5 metreye kadar desteklerken RS-485 1-2 kilometre veri iletimini manyetik alan göz önüne alınarak destekler. Genelde otomasyonda kullanılır ve iki kablo yeterlidir.