H��Seyni Baba, G��Rdes

Kamyoncu sözleri

AAllah korusunAkıllı ol evlat!Alem bana ben sana hastaAlgıda seçiciysem günahım ne?Alırsın ford, olursun lord.Alırsın ford, olursun mort.Algıda seçiciysem günahım ne?Anılar da anlamsızAnkete gerek yok eskiler daha iyi.

Renk listesi

Çalışma var

Altöbek

Öbek kuramında, "" ikili işlemine sahip bir G öbeğinin herhangi bir H altkümesi de "" işlemine göre bir öbek oluşturuyorsa, H 'ye G 'nin altöbeği ya da altgrubu denir. Başka bir tanımlamayla, eğer G öbeğindeki "" işleminin H 'ye daralması H 'de bir öbek i...

Babaî Ayaklanması

Babai Ayaklanması ya da Babai İsyanı ya da Baba Resul Ayaklanması / İsyanı, Vefaiyye takipçilerinden Baba İlyas Horasani ve müridi Baba İshak’ın 1240 yılında

Bileşke fonksiyon

Bileşke fonksiyon, matematikte bir işlevdir.

Baba (anlam ayrımı)

Baba, çocuğu olan erkektir. Ayrıca çocuğun dünyaya gelmesine etken olan kişi anlamına da gelmektedir (Biyolojik baba).

Özkök (soyadı)

compactTOC

Delta metodu

Delta Metodu istatistikte, bir asimtotik normal istatistiki tahmin edicinin fonksiyonu için bu tahmin edicinin sınırlayıcı varyans bilgisi kullanılarak yaklaşık bir olasılık dağılımı türetme metodudur. Delta metodu merkezi limit teoreminin genelleştirilmi...

Baba (anlam ayrım)

Baba, çocuğu olan erkektir. Ayrıca çocuğun dünyaya gelmesine etken olan kişi anlamına da gelmektedir (Biyolojik baba).

Jeologlar listesi

==A==*Vladimir Abazarov (1930-2003)*Aziz Ab'Saber (d. 1924),*Otto Wilhelm Hermann von Abich (1806–1886)*Louis Agassiz (1807–1873) *Georgius Agricola (Georg Bauer) (1494–1555) *Ulisse Aldrovandi (1522–1605)*Claude Allègre (d. 1937)*Fernando Flávio Marques...