H, H

H, h

Türkçe H, h kelimelerinin Almanca karşılığı.
H, h

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.