Klermont Konseyi:

Papa II. Urban 1095 Ağustos’unda oradaki kilisenin reformlarını görmek amacıyla Fransa’ya geldi.Le Puy’dan gönderdiği bir mektupla Klermont’ta Kasım ayında bir kilise konseyinin toplanmasını istedi.Eylül ve Ekim’i Fransa’daki birçok kasabaları gezip reformlaşma hareketlerini izleyerek geçirdikten sonra Kasım ayının ortasında Klermont’a geldi.

Konsey 1095 Kasım’ının onsekizinden yirmisekizine kadar yaklaşık olarak üçyü

Haçlı Seferleri'nin başlangıcı

Klermont Konseyi:

Papa II. Urban 1095 Ağustos’unda oradaki kilisenin reformlarını görmek amacıyla Fransa’ya geldi.Le Puy’dan gönderdiği bir mektupla Klermont’ta Kasım ayında bir kilise konseyinin toplanmasını istedi.Eylül ve Ekim’i Fransa’daki birçok kasabaları gezip reformlaşma hareketlerini izleyerek geçirdikten sonra Kasım ayının ortasında Klermont’a geldi.

Konsey 1095 Kasım’ının onsekizinden yirmisekizine kadar yaklaşık olarak üçyüz rahiple beraber toplandı.Konsey,Kluniler, reform hareketleriyle reformun bir gerekçesi olan emirleri yoksaydılar.Bu konseyde Fransa Kralı Filip de aforoz edildi.

Papa,halk için de bir oturumun yapılacağını açıkladı.Bunun haberini alan halk,Papa’nın sözlerini duyabilmek için Klermont’a geldi. Bu oturuma gelen kalabalık öyle büyüktü ki kathedrale sığdırılamayan halk dışarı çıkarıldı ve Papa’nın da tahtını dışarıya çıkarttırması ihtiyacı duyuldu.Avrupa’nın yüce asilleri,kralları,dükleri bu oturuma gelmemişlerdi.Oturum sadece halka açıktı.

Papa II.Urban’ın Haçlı Seferlerine Çağıran Konuşması:

“Fransa’nın asilleri Doğu’daki Hristiyan kardeşlerine yardım eli uzatmalıdırlar!İmansız Türkler Doğu’daki Hristiyanlığın kalbine doğru ilerlemektedirler; Hristiyanlara acı çektiriliyor ve araziler fethediliyor; kiliseler ve kutsal yerler Türkler tarafından kirletiliyor! Hristiyan kardeşlerimiz Sarakan baskısı altında inlemektedir! Kutsal gömü Müslümanların elindedir ve bir camiye dönüştürülmüştür! Hacılar bezdirilmiş ve hatta Kutsal Topraklara girmelerine engel olunmuştur! Batı, Doğu’yu korumak amacıyla ilerlemelidir!Herkes gitmeli, zengin ya da fakir gözetmeksizin… Franklar iç savaşlarını ve ağız kavgalarını bırakmalıdırlar! Bırakın da imansızlara karşı dürüst bir savaşta yer alsınlar! Tanrı onların liderliğini yapacaktır, çünkü onlar Tanrı’nın istediği işi yapacaklar! Kesinlik olacak ve İsa için ölenlerin bütün günahları affedilecek. İşte, bu fakir ve sıkıntılı insanlar, bundan sonra zengin ve mutlu olacaklar! Tereddüt etmelerine izin vermeyin, çünkü gelecek yaz onlar görevlerini yerine getirmek üzere yola çıkacaklar! Tanrı bunu ister!(Deus lo volt)”

Deus lo volt!-“Tanrı bunu ister”. Haçlıların sloganı haline gelmiştir.

Yanıtlar