Haçlı Seferleri Kronolojisi

Haçlı seferleri kronolojisi:

Haçlı seferleri kronolojisi:

İstila

* 1096 - Anadolu Selçuklu hükümdarı Kılıç Arslan, Keşiş Pierre yönetimindeki ilk istila ordusunu Yalova yakınlarında imha etti. * 1097 - Birinci büyük Frenk seferi. İznik'i haçlılara bırakmak zorunda kalan Kılıç Arslan, 600 bin kişilik haçlı ordusuna Eskişehir'de yenilir. Bu kalabalıkla baş edemiyeceğini anlayan Kılıç Arslan yıpratma savaşı başlatır. * 1098 - Frenkler önce Urfa'yı, sonra Antakya'yı alırlar ve yardıma gelen Musul emiri Kürboğa komutasındaki İslam ordusunu mağlup ederler. Maara'da yamyamlık vakaları görülür. * 1099 - Kudüs düşer, 70 bin kişilik şehir halkının tamamı kılıçtan geçirilir. Böylece Kudüs sadece katolik ahaliye sahip olur. Kudüs'ü kurtarmaya gelen Mısır ordusu yenilir. İşgal * 1100 - Urfa kontu Boudoin, Beyrut yakınında kurulan suikastten kurtulur ve kendisini Kudüs kralı ilan eder. * 1104 - Müslümanların Harran'da kazandığı zafer, Frenklerin doğuya daha fazla ilerlemesini engeller. * 1108 - Tilbeşar'de iki İslam-Frenk karma orduları çarpışır. * 1109 - 2000 günlük kuşatmadan sonra Trablusşam düşer. * 1110 - Beyrut ve Sayda düşer. * 1111 - Halep kadısı İbn-ül Haşeb, Bağdat'ta halifeyi Frenk işgaline karşı eyleme zorlamak için ayaklanma düzenler. * 1112 - Surluların muzaffer direnişi * 1115 - Suriye'nin müslüman emirleri ve Frenk prensleri Selçuklu ordusuna karşı ittifak ederler. * 1119 - Halep emiri İlgazi, Frenkleri Sarmeda'da bozguna uğratır. * 1124 - Frenkler Sur'u ele geçirir. Artık Askalan hariç tüm sahil şeridi onlarındır. * 1125 - İbn-ül Haşeb, haşşaşiler tarafından katledilir. Karşı Atak * 1128 - Frenklerin başarısız Şam saldırısı. Zengi Halep hakimi olur. * 1135 - Zengi Şam'ı ele geçirmeye çalışır fakat başaramaz. * 1137 - Zengi, Kudüs kralı Foulque'i tutsak eder, sonra salıverir. * 1138 - Şeyzer Savaşı. Zengi Bizans-Frenk koalisyonunu bozguna uğratır. * 1140 - Zengi'ye karşı Şam-Kuddüs ittifakı * 1144 - Zengi Urfa'yı ele geçirip doğudaki dört Frenk devletinden birini yıkar * 1146 - İmameddin Zengi Frenk bir köle tarafından öldürülür. Oğlu Nureddin Halep'te onun yerine geçer. Zafer * 1148 - Alman imparatoru Kondrad ile Fransa kralı VII.Louis'in komutasındaki yeni bir Frenk seferi Şam'da dağılır. * 1154 - Nureddin Şam'ın denetimini ele geçirerek müslüman Suriye'yi kendi idaresinde birleştirir. * 1163 - 1169 - Mısır için mücadele. Sonunda yarışı Nureddin'in komutanı Şirkuh kazanır, vezir ilan edilir, fakat 2 ay sonra ölür. Yerine yeğeni Selahaddin geçer. * 1171 - Selahaddin, Fatimi Halifeliğinin sona erdiğini bildirir. Tek başına Mısır'ın halifesi olunca Nureddin ile ihtilafa düşer. * 1174 - Nureddin'in ölümü, Selahaddin Şam'ı ele geçirir. * 1183 - Selahaddin Halep'i de ele geçirerek Mısır ve Suriye'yi tek çatı altında toplamayı başarır. * 1187 -

Zafer

ler. Selahaddin Taberiye Gölü yakınındaki Hıttin'de Frenk ordularını ezer. Kudüs'ü ve birçok Frenk şehrini fetheder. Bir süre sonra işgalcilerin elinde sadece Sur, Trablusşam ve Antakya kalır. Erteleme * 1190 - 1192 - Selahaddin Akka'da yenilir. İngiltere kralı Aslan Yürekli Richard'ın müdahalesi sayesinde Frenkler birçok şehri sultandan geri alır, ama Kudüs'ü alamazlar. * 1193 - Selahaddin 55 yaşında Şam'da vefat eder. Birkaç yıl süren taht kavgasından sonra yönetimi kardeşi El-Adil alır. * 1204 - IV.Haçlı Seferi. Frenkler İstanbul'u yağmalar. * 1218 - 1221 - Frenkler Mısır'ı istila eder. Dimyat'ı alıp Kahire'ye doğru yürürler. Ama El-Adil'in oğlu, Sultan el-Kamil onları püskürtmeyi başarır. * 1229 - Kudüs'ü İmparator II.Fredrich von Hohenstaufen'e teslim eden el-Kamil, tüm İslam aleminde öfkeye neden olur. Düşmanların kovulması * 1244 - Frenkler Kudüs'ü son kez yitirir. * 1248 - 1250 - Fransa kralı IX. Louis Mısır harekatı sırasında esir edilir. Eyyubi hanedanlığı yıkılır, yerlerini Memlukler alır. * 1258 - Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han, Bağdat'ı alır, ahaliyi kılıçtan geçirir ve halifeyi öldürtür. * 1260 - Halep'i ve Şam'ı işgal eden Moğol ordusu, Ayn Calut'ta yenildi. Baybars Memluk Sultanlığı'nın başına geçti. * 1268 - Baybars, Moğollarla ittifak ettiği gerekçesiyle Antakya'yı ele geçirir. * 1270 - IX.Louis başarısız bir sefer sırasında Tunus'ta ölür. * 1289 - Memluk Sultanı Kalamun, Trablusşam'ı ele geçirir. * 1291 - Kalavun'un oğlu sultan Halil, Akka'yı alıp Doğu'daki 200 yıllık Frenk macerasına son verir.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Haçlı Seferleri Kronolojisi ilgili konular