haçlılar

Haçlı Seferleri, 1094-1270 arasında, Avrupalı Katolik Hristiyanların, Papanın da etkisini kullanarak, Müslümanların elindeki Ortadoğu toprakları (Kutsal Topraklar) üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için düzenledikleri askeri akınlardır.

Haçlılar

Haçlılar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Haçlı Seferleri

haçlılar

xi. yüzyıl ile xii. yüzyıl arasında batılı hıristiyanlarca kutsal yerleri müslümanların elinden almayı amaçlayan askeri harekâta katılanlara verilen ad, ehlisalip.

haçlılar

XI. yüzyıl ile XII. yüzyıl arasında Batılı Hristiyanlarca kutsal yerleri Müslümanların elinden almayı amaçlayan seferlere katılanlar, ehlisalip.

haçlılar

Türkçe haçlılar kelimesinin İngilizce karşılığı.
[haçlı] n. crusader

Yanıtlar