26 Ekim 1596 tarihinde Avusturya ve Macaristan kuvvetleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında yapılan meydan muharebesi, Avusturya imparatoru Rodolph II. nin, �Türk çanı� âdetini koyarak kiliselerde Türklerin aleyhine...

Haçova meydan muharebesi

26 Ekim 1596 tarihinde Avusturya ve Macaristan kuvvetleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında yapılan meydan muharebesi, Avusturya imparatoru Rodolph II. nin, Türk çanı adetini koyarak kiliselerde Türklerin aleyhine konuşmalar yaptırması, yapılan sınır çarpışmalarının birinde Bosna valisi Hasan Paşanın şehit düşmesi üzerine, sadrazam Sinan Paşa Avusturya üzerine yürümüş ve Eğri kalesi, padişah Mehmet III. ün de katıldığı bir seferde Osmanlıların eline geçmişti. Düşman kuvvetleri, bu kayıpları üzerine ilerlemelerine devam etmişler, bu durum karşısında bir meydan muharebesi vermek zorunluluğu kendini göstermiştir.

26 Ekim günü başlayan savaşta, üstün düşman kuvvetleri karşısında Osmanlılar ilkin güç durumda kalmışlardır. Bir ara Mehmet III. savaş meydanını terk ederek İstanbul'a dönmek istemiş, Şeyhülislam Sadrettin Efendi'nin ısrarları karşısında ordunun başında kalarak savaşın bozgunla sonuçlanmasının önüne geçmiştir.

Bütün gün devam eden kanlı çarpışmalardan sonra düşman kuvvetleri kaçmak zorunda kalmışlar, Haçova'da yapılan bu meydan muharebesi de Osmanlı kuvvetlerinin zaferi ile son bulmuştur.

Yanıtlar